УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МОЛОДІЖНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-САД І-ІІ СТУПЕНІВ № 40

                                          ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Мічуріна, 6, сел. Молодіжне, м. Херсон, 73487, тел. (0552) 36-11-36,е-mail shkolacad40@ukr.net

                                                                                

                                                                                 НАКАЗ

 

від 01.09.2021 р.                                                                                  № 155 - о

 

Про організацію харчування у

школі – саду у 2021/2022 навчальному році

 

      На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дитяче харчування», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», постанови Головного державного санітарного лікаря України від 26.08.2021 № 9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID- 19)», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах», розпорядження міського голови від 02.08.2021 № 272-р «Про здійснення моніторингу стану організації харчування в закладах освіти, засновником яких є Херсонська

міська рада», листа Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021

№ 26-04/18273/2-21 щодо окремих питань організації харчування у закладах

освіти у 2021-2022 навчальному році, згідно з вимогами, визначеними

Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, на виконання наказу управління освіти Херсонської міської ради від 25.08.2021 № 159 - Т з метою забезпечення упродовж 2021/2022 навчального року здобувачів освіти безпечним та якісним харчуванням

 

НАКАЗУЮ:

 

1. З 01 вересня 2021 року організувати харчування здобувачів освіти відповідно до нормативно-правових документів, вимог Санітарного регламенту.

2. Розробити  та затвердити режим харчування дітей дошкільної групи, учнів 1 – 4 класів, 5-9 класів, групи продовженого дня та список учнів, для яких організовано харчування, графік чергування вчителів у їдальні ( додаток 1, 2, 3).

3. Забезпечити:

3.1  щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до закладу освіти,

умовами їх зберігання, дотриманням термінів реалізації і технології

виготовлення страв;

3.2  систематичний контроль за обліком дітей пільгових категорій, що

харчуються за рахунок коштів місцевого бюджету, та веденням облікової

документації;

3.3 охоплення всіма видами харчування не менше 97% здобувачів освіти від

загальної кількості здобувачів освіти підпорядкованого закладу;

3.4 щоденний облік здобувачів освіти, що харчуються за батьківські кошти;

3.5 виконання санітарно-гігієнічних вимог до організації харчування дітей;

3.6 безперебійну роботу шкільних їдалень та укомплектованість харчоблоку

необхідним технологічним обладнанням;

3.7 неухильне виконання Вимог до організації харчування (пункти 23-29)

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою

Головного державного санітарного лікаря України від 26.08.2021 № 9.

4.Призначити відповідальною за організацією харчування в школі – саду заступника директора з виховної роботи Наталію ГАВАНОВСЬКУ

5. Відповідальній за організацію харчування Наталії ГАВАНОВСЬКІЙ:

5.1. З 01 вересня 2021 забезпечити публікацію на Google-платформі, впродовж години після приготування, фото готових страв, а також щоденно, до 10.00:

- меню;

- інформації щодо кількості осіб, які харчуються;

- відомостей щодо собівартості страв у меню.

5.2.  Організувати ефективну роботу бракеражних комісій, органів громадського контролю, до роботи яких активно залучати представників батьківської громадськості та учнівського самоврядування.

5.3. Систематично проводити профілактичні заходи з метою попередження

гострих шлунково-кишкових інфекцій, харчових отруєнь, запобігання

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19); дератизацію тадезінфекцію

 приміщень школи - саду.

5.4. Протягом навчального року проводити постійну просвітницьку та

роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти та батьківської громадськості із залученням спеціалістів системи охорони здоров’я з питань необхідності

повноцінного гарячого харчування; порушувати питання на батьківських

зборах.

5.5. Стан роботи щодо організації харчування тримати на постійному контролі, аналітичні матеріали заслуховувати на педрадах та нарадах при директорові.

5.6. Щомісячно до 25 числа надавати до управління освіти інформацію щодо

охоплення здобувачів освіти харчуванням за формою (додається)

5.7. Розробити та затвердити Порядок про.

6. Завгоспу Анні ГЕСІНІЙ:

6.1. Нести відповідальність за матеріально-технічне забезпечення харчоблоку (їдальні) обладнанням, відповідно маркованими щодо об'єму і призначення: технічними електрообладнанням, посуду великої величини і призначення, кухонним інвентарем, обладнанням та прибиранням приміщень, столами для обробки харчових продуктів, мийними засобами та засобами для дезінфекції, столами та стільцями, що відповідають зросту дітей тощо.

6.2. Приймати від постачальників продукти харчування і продовольчої сировини гарантованої якості з супровідними документами, які свідчать про їх положення та якість ( накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно- епідеміологічної експертизи тощо).

6.3. Надавати попереднє щомісячне замовлення та заявки один раз на 2 — 3 дні на продукти до суб'єктів підприємницької діяльності, постачальників продуктів харчування і продовольчої сировини.

6.4. Дотримуватися вимог санітарного законодавства при їх зберіганні, здійснювати їх облік у Книзі складського обліку.

                                                                                                      Постійно

6.5. Брати участь у складанні меню та здійснювати бракераж сирої продукції.             

                                                                                                       Постійно

6.6. Забезпечити розмежування продуктів харчування для учнів початкової школи та учнів середньої школи.

6.7.Щомісяця (30 числа) надавати інформацію до централізованої бухгалтерії і звітувати за встановленою формою до управління освіти.

6.8. Протягом навчального року вжити дієвих заходів щодо зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази харчоблоку.

7. Медичній сестрі Галині КИСЛОВСЬКІЙ:

7.1. Затвердити примірні двотижневі меню та погодити з міським управлінням головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.

7.2. Складати щоденні меню-розклади  на підставі примірних двотижневих меню відповідно до картотеки страв  вікових груп дітей відповідно до затверджених норм харчування.

7.3. Вивішувати меню із зазначенням виходу кожної страви поруч із вікном видачі їжі з харчоблоку та інформаційних куточках закладу. 

                                                                                                          Постійно

7.4. Здійснювати бракераж сирої продукції.

7.5. Контролювати безпечність та якість продуктів харчування та продовольчої сировини, які надходять до закладу, під час приймання кухарем у Журналі бракеражу сирої продукції ( за термінами реалізації і умовами зберігання).

7.6. Вести журнал обліку виконання норм харчування, кожні десять днів проводити аналіз якості харчування, а за потреби — його корекцію.

7.7. Проводити антропометричні вимірювання дітей раннього віку — 1 раз на місяць, дошкільного — 1 раз на квартал.

7.8. Контролювати вихід, безпеку і якість страв ( бракераж готової продукції), дотримання технології їх приготування, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, наявність у них гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій у працівників харчоблоку, своєчасність проходження медичних оглядів.

7.9. Проводити заняття з гігієни харчування основ дитячого дієтичного харчування, санітарно-освітню роботу, у тому числі бесіди щодо харчування дітей у колективі і родині (вечеря дитини вдома, харчування у вихідні дні тощо).

7.10. Дотримуватися інструкції щодо ведення документації з харчування. 

                                                                                                           Постійно

8. Кухарю Альоні ЙОРЖ:

8.1. Відповідати за збереження та використання денного запису продуктів, за повноту закладки продуктів і вихід страв, за якість і своєчасне приготування їжі, за санітарний стан приміщень харчоблоку.

                                                                                                           Постійно

8.2. Суворо дотримуватися під час приготування страв поточності виробничого процесу (технології виготування).

                                                                                                           Постійно

8.3 .Складати разом з медичним працівником та завгоспом меню-розклад.

8.4. Добирати і зберігати щодня добові проби кожної страви раціону.

8.5. Приймати від постачальників харчові продукти та продовольчу сировину гарантованої якості з супровідними документами.

                                                                                                           Постійно

8.6. Видавати дітям готові страви не раніше, ніж за півгодини після зняття проби призначеною відповідальною за зняття проби у суворо визначений час з інтервалами не більше 3-4 год.

8.7. Суворо дотримувати правил особистої гігієни. Санітарний одяг (халати, фартухи, хустки, ковпаки) замінювати при забрудненні.

                                                                                                            Постійно

9. Помічнику вихователя Ользі ХАРИТОНЕНКОВІЙ:

9.1. Забезпечувати дітей питною водою за індивідуальною потребою. Кип'ячену воду давати після охолодження до кімнатної температури. Зберігати у добре вимитому посуді і міняти не рідше ніж 1 раз на добу.

9.2. Доставляти їжу у групу лише у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях у чистому санітарному одязі (халат, фартух, хустка), чистими руками.

                                                                                                        Постійно

9.3. Збирати недоїдки після харчування дітей у спеціально маркіровані ємкості, які наповнюються не більше, ніж на 2/3 об'єму.

10. Вихователю Олені КУЛИК :

10.1. Приділяти увагу вихованню культурно-гігієнічних навичок до та під час вживання їжі, починаючи з раннього віку дитини ( згідно вимогами чинної програми).

                                                                                                         Постійно

10.2. Дотримуватися принципів наступності, єдності вимог у дошкільному навчальному закладі і в родині, висвітлювати в  інформаційних куточках для батьків, чи осіб, що їх змінюють, питання організації харчування дітей у дошкільному закладі і вдома; питання національного харчування дітей вносити у тематику батьківських зборів, конференцій, консультацій для батьків.

11. Класним керівникам 1-9 класів :

11.1. Провести роз'яснювальну роботу з батьками про заборону вживання солодких газованих напоїв, чіпсів, сухариків, “мівіни” тощо.  

          До 10.09.2021 р.                                                               

11.2. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог учнів під час вживання їжі, наявність індивідуальних серветок тощо.

11.3.  Надавати звіти про харчування дітей.

11.4.  Контролювати харчування учнів пільгових категорій.

11.5. Щоденно надавати заявки про кількість дітей, що харчуються, на харчоблок до 08.00 години.

11.6. Щомісяця (30 числа) надавати відомості про харчування учнів класу завгоспу школи-саду Анні ГЕСІНІЙ.

11.7. Дотримуватися вимог чинного законодавства з питань санітарії та гігієни усім працівникам дошкільного закладу, причетним до організації харчування дітей.

11.8.  Працівникам, пов'язаним з організацією харчування дітей, проходити обов'язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства.

12. Не проводити оплату добових проб з готових страв, а також проб, які добираються при здійсненні бракеражу, особою яка проводила зняття проби.

13. Заслуховувати на загальних зборах (конференціях) колективу закладу, засіданнях ради закладу, піклувальних, педагогічних радах питання організації харчування у школі-саду.

14. Висвітлювати медико-педагогічну оцінку організації харчування дітей в інформаційних повідомленнях, довідках, наказах, обговорювати результати на виробничих нарадах. (Не рідше 1 разу на місяць).

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи-саду                                    Тетяна ВАСЮНІНА

 

 

 

 

 

 

                  УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

      МОЛОДІЖНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-САД І-ІІ СТУПЕНІВ № 40

                                          ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Мічуріна, 6, сел. Молодіжне, м. Херсон, 73487, тел. (0552) 36-11-36,е-mail shkolacad40@ukr.net

 

                                                           НАКАЗ

 

від 01.09.2021 р.                                                                                            № 159-о

 

Про затвердження  складу

комісії громадського  контролю

за якістю харчування учнів, вихованців

 

    Відповідно до Закону України «Про освіту» (розділ І, ст.17), наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (п.7, 8), з метою  належного контролю за якістю харчування учнів, вихованців.

 

НАКАЗУЮ:

1. Розробити та затвердити Положення комісії громадського контролю за якістю харчування.

2.Затвердити склад комісії громадського контролю за якістю харчуванняу чнів:

Голова комісії: Наталія ГАВАНОВСЬКА – заступник директора з виховної роботи, відповідальний за харчування учнів1-9класів, вихованців дошкільної групи та пільгових категорій;

Члени комісії:

Галина КИСЛОВСЬКА - медична сестра ;

АННА ГЕСІНА - завідувач господарством;

Тетяна НІКІТЮК – голова ПК;

Дар’я ПАНФІЛОВА –секретар комісії, практичний  психолог;

Тетяна ВОЙТКО – вчитель початкових класів,   відповідальна за облік харчування дітей ГПД;

Тетяна БУЛИЖИНА – голова батьківського комітету (за згодою).

3. Роботу комісії організувати відповідно до  Положення про комісію громадського контролю за якістю харчування.

                                                                                                                (додаток 1)

4. Голові комісії Наталії ГАВАНОВСЬКІЙ разом з членами комісії:

4.1. Здійснювати роботу відповідно до Положення про комісію громадського контролю за якістю харчування.

4.2. До 06.09.2021 р. затвердити план роботи комісії громадського контролю

                                                                                                 (додаток 2).

4. 3. До 13.09.2021 р. провести перше засідання комісії, розподілити обов‘язки між її членами.

5.Медичній сестрі Галині КИСЛОВСЬКІЙ щоденно реєструвати у журналі бракеражу сирих продуктів відомості про якість продуктів, що швидко псуються.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з ВР  Наталію ГАВАНОВСЬКУ

 

Директор школи-саду                                    Тетяна ВАСЮНІНА

 

З наказом ознайомлені:

Наталія ГАВАНОВСЬКА

Тетяна НІКІТЮК

Дар’я ПАНФІЛОВА

Тетяна ВОЙТКО

Галина КИСЛОВСЬКА

Анна ГЕСІНА

 

 

 

 

 


 

Додаток 1

до наказу по школі-саду

                                                                          від 01.09.2021 р. № 159-о

 

                                          ПОЛОЖЕННЯ

про комісію громадського контролю за якістю харчування

 

Громадський контроль – це організаційно оформлена діяльність громадян України з контролю за відповідністю діяльності об'єктів громадського контролю нормам Конституції України, законів України, інших актів законодавства та за дотриманням ними державної дисципліни.

Об'єктами громадського контролю є підприємства, установи, організації, їх посадові особи, які здійснюють організацію харчування учнів (вихованців) у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

1. Комісія громадського контролю за якістю харчування  (далі - Комісія), утворюється при навчальному закладі   з метою  належного контролю за якістю харчування учнів

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, розпорядженнями та наказами управління освіти Херсонської міської ради і цим Положенням.

3. Завдання комісії:

1.                контролювати роботу шкільного харчоблока;

2.                активно сприяти покращенню обслуговування учнів та співробітників;

3.                забезпеченню належних умов харчування та зниження рівня кишково-шлункових захворювань серед учнів та співробітників.

4. Робота Комісії полягає в тому, щоб виявляти недоліки у діяльності робітників харчоблоку і активно допомагати їх усуненню, вносити пропозиції на розгляд адміністрації школи та вимагати усунення вказаних недоліків.

5. Комісія громадського контролю звітує про свою роботу на засіданнях Ради школи-саду.

6. Основною формою роботи Комісії є засідання, як іпроводяться у міру необхідності, але не менш ніж один раз на місяць.

7. Рекомендації Комісії оформляються протоколами, які підписуються головою Комісії та її відповідальним секретарем.

 


 

Додаток 2

до наказу по школі-саду

від 01.09.2021 р. № 159-о

 

                                            ПЛАН РОБОТИ

комісіїгромадського контролю заякістюхарчування

 

Питання

Термін

Відповідальний

1.

Перевірка санітарно - технічного стану

харчоблоку, електрообладнання

вересень, січень, березень, червень

Медична сестра Галина КИСЛОВСЬКА,

Завідуючий господарством Анна ГЕСІНА

2.

Дотримання правил санітарії в їдальні, вчасне

миття посуду, санітарний стан підсобних приміщень

вересень, січень, березень, червень

Наталія ГАВАНОВСЬКА

Тетяна ВОЙТКО

Дар’я ПАНФІЛОВА

Юлія КОВАЛЕНКО

3.

 Контроль за куточком споживача, наявність

щоденного меню з підписами та печаткою директора школи-саду

вересень, січень

Наталія ГАВАНОВСЬКА

Тетяна ВОЙТКО

Юлія КОВАЛЕНКО

4.

Стан матеріально-технічної бази обідньої зали

та харчоблоку

вересень, січень

Наталія ГАВАНОВСЬКА

Тетяна ВОЙТКО

Юлія КОВАЛЕНКО

5.

Перевірка правильності зберігання продуктів

харчування у приміщенняхї дальні, за

дотриманням установлених строків реалізації

продуктів, що швидко псуються

вересень, січень, березень, червень

Медична сестра Галина КИСЛОВСЬКА,

Завідуючий господарством Анна ГЕСІНА

6.

Перевірка супроводжуючої документації

організації

вересень, січень

Наталія ГАВАНОВСЬКА

Тетяна ВОЙТКО Юлія КОВАЛЕНКО,медична сестраГалина КИСЛОВСЬКА

7.

Контроль за вчасним харчуванням учнів  

та дітей пільгових категорій

вересень, січень

Наталія ГАВАНОВСЬКА

 

8.

Контроль за вчасним отриманням та

доставкою в їдальню продуктів і готових страв,  

наявність установленого запасу продуктів у необхідному асортименті

протягом року

Медична сестра Галина КИСЛОВСЬКА,

Завідуючий господарством Анна ГЕСІНА

9.

Наявність необхідного ассортименту страв,

дотримання правильності

калькуляції приготовлених страв

протягом року

Наталія ГАВАНОВСЬКА

Тетяна ВОЙТКО

Юлія КОВАЛЕНКО,медична сестра Галина КИСЛОВСЬКА

10.

Контроль за вчасним вивішуванням меню із

зазначенням кожної страви, ваги

закладки продуктів і ціни

протягом року

Альона ЙОРЖ

11.

Контроль правильності ваги відпущеної

продукції

вересень, січень, березень, червень

Медична сестра Галина КИСЛОВСЬКА,

Альона ЙОРЖ, Тетяна БУЛИЖИНА

 

12.

Перевірка правильності закладки продуктів

у котли, перевірка якості приготовленої їжі

вересень, січень, березень, червень

Медична сестра Галина КИСЛОВСЬКА,

Альона ЙОРЖ,

Тетяна БУЛИЖИНА

 

 

 

Моніторинг стану організації харчування

в Молодіжній загальноосвітній школі-сад І-ІІ ступенів №40 Херсонської міської ради .

На виконання розпорядження міського голови від 19.01.2021 року № 15-р "Про здiйснення моніторингу  органiзацii харчування в закладах освіти засновником яких є Херсонська міська рада"

 Харчування здійснює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ДОМ ЮГ СЕРВИС"

 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

     МОЛОДІЖНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-САД І-ІІ СТУПЕНІВ № 40

                                          ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Мічуріна, 6, сел. Молодіжне, м. Херсон, 73487, тел. (0552) 36-11-36,е-mail shkolacad40@ukr.net

 

                                                                 НАКАЗ

 

 

від 01.09.2020                                                                                            № 116 - о

 

Про організацію харчування

учнів, вихованців

у 2020-2021 навчальному році

 

   На виконання Законів України « Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 22.11.2004 № 1591 « Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу Міністерств освіти і науки та охорони здоров’я від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р “Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва”, постанови головного державного санітарного лікаряУкраїни від 22.08.2020 № 50 « Про затвердження проти епідеміологічних заходів у закладах освітина період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби», листа Міністерства освіти і науки України від 30.05.2014 № 2/5-14-789-14 “Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах”, згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, на виконання наказу управління освіти Херсонської міської ради від 25.08.2020 р. № 115-Т “Про організацію харчування в закладах загальної середньої освіти міста у 2020/2021 навчальному році”, з метою організації повноцінного, якісного харчування учнів, вихованців дошкільної групи, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, створення належних умов та визначення механізму організації раціонального харчування, збереження здоров'я учнів, вихованців дошкільної групи

 

НАКАЗУЮ:

 

1. З 01 вересня 2020 року організувати харчування учнів  відповідно до нормативно-правових документів та вимог санітарного законодавства.

2. Призначити відповідальною за організацію харчування в школі-саду заступника директора з ВР Наталію ГАВАНОВСЬКУ

3. Відповідальній за організацію харчування  Наталії ГАВАНОВСЬКІЙ:

3.1. Опрацювати Порядок організації харчування дітей у оздоровчих закладах та закладах освіти, затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров’я  та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329, забезпечити харчування учнів пільгових категорій за рахунок коштів міського бюджету та ведення облікової документації з організації харчування в школі-саду.

3.2. Організувати ефективну роботу бракеражної комісії, комісії громадського контролю, до роботи яких активно залучати представників батьківської громадськості та учнівського самоврядування, забезпечити виконання заходів щодо поліпшення організації харчування та збільшення показника охоплення учнів 5-9 класів гарячим харчуванням.

3.3. Постійно контролювати виконання графіка відвідування учнями їдальні та дотримання ними правил особистої гігієни під час приймання їжі, систематично проводити профілактичні заходи з метою попередження гострих шлунково-кишкових інфекцій, харчових отруєнь.

3.4. Постійно здійснювати контроль за виконанням санітарно-гігієнічних вимог до організації харчування дітей.

3.5. Щодня на першій перерві збирати інформацію про присутність учнів кожного класу у школі.

3.6. Щодня фіксувати та узагальнювати подані класними керівниками (вихователями) дані про фактичну наявність учнів, що харчуються безоплатно, та передавати узагальнену інформацію до їдальні.

3.7. До 25 числа кожного місяця звітувати до відділу з питань виховної роботи управління освіти Херсонської міської ради про стан організації харчування учнів у школі за встановленою формою.

3.8. Звітувати на засіданнях педагогічної ради  про стан організації харчування в школі-саду.

3.9. Вести щоденний облік дітей, які харчуються за батьківські кошти.

4. Завгоспу Сергію ЛЕЩЕНКУ:

4.1. Нести відповідальність за матеріально-технічне забезпечення харчоблоку (їдальні) обладнанням, відповідно маркованими щодо об'єму і призначення: технічними електрообладнанням, посуду великої величини і призначення, кухонним інвентарем, обладнанням та прибиранням приміщень, столами для обробки харчових продуктів, мийними засобами та засобами для дезінфекції, столами та стільцями, що відповідають зросту дітей тощо.

4.2. Приймати від постачальників продукти харчування і продовольчої сировини гарантованої якості з супровідними документами, які свідчать про їх положення та якість ( накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно- епідеміологічної експертизи тощо).

4.3. Надавати попереднє щомісячне замовлення та заявки один раз на 2 — 3 дні на продукти до суб'єктів підприємницької діяльності, постачальників продуктів харчування і продовольчої сировини.

4.4. Дотримуватися вимог санітарного законодавства при їх зберіганні, здійснювати їх облік у Книзі складського обліку.

                                                                                                      Постійно

4.5. Брати участь у складанні меню та здійснювати бракераж сирої продукції.             

                                                                                                       Постійно

4.6. Забезпечити розмежування продуктів харчування для учнів початкової школи та учнів середньої школи.

4.7.Щомісяця (30 числа) надавати інформацію до централізованої бухгалтерії і звітувати за встановленою формою до управління освіти.

4.8. Протягом навчального року вжити дієвих заходів щодо зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази харчоблоку.

5. Медичній сестрі Галині КИСЛОВСЬКІЙ:

5.1. Затвердити примірні двотижневі меню та погодити з міським управлінням головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.

5.2. Складати щоденні меню-розклади  на підставі примірних двотижневих меню відповідно до картотеки страв  вікових груп дітей відповідно до затверджених норм харчування.

5.3. Вивішувати меню із зазначенням виходу кожної страви поруч із вікном видачі їжі з харчоблоку та інформаційних куточках закладу. 

                                                                                                          Постійно

5.4. Здійснювати бракераж сирої продукції.

5.5. Контролювати безпечність та якість продуктів харчування та продовольчої сировини, які надходять до закладу, під час приймання кухарем у Журналі бракеражу сирої продукції ( за термінами реалізації і умовами зберігання).

5.6. Вести журнал обліку виконання норм харчування, кожні десять днів проводити аналіз якості харчування, а за потреби — його корекцію.

5.7. Проводити антропометричні вимірювання дітей раннього віку — 1 раз на місяць, дошкільного — 1 раз на квартал.

5.8. Контролювати вихід, безпеку і якість страв ( бракераж готової продукції), дотримання технології їх приготування, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, наявність у них гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій у працівників харчоблоку, своєчасність проходження медичних оглядів.

5.9. Проводити заняття з гігієни харчування основ дитячого дієтичного харчування, санітарно-освітню роботу, у тому числі бесіди щодо харчування дітей у колективі і родині (вечеря дитини вдома, харчування у вихідні дні тощо).

5.10. Дотримуватися інструкції щодо ведення документації з харчування. 

                                                                                                           Постійно

6. Кухарю Наталії СІБІКОВСЬКІЙ:

6.1. Відповідати за збереження та використання денного запису продуктів, за повноту закладки продуктів і вихід страв, за якість і своєчасне приготування їжі, за санітарний стан приміщень харчоблоку.

                                                                                                           Постійно

6.2. Суворо дотримуватися під час приготування страв поточності виробничого процесу (технології виготування).

                                                                                                           Постійно

6.3 .Складати разом з медичним працівником та завгоспом меню-розклад.

6.4. Добирати і зберігати щодня добові проби кожної страви раціону.

6.5. Приймати від постачальників харчові продукти та продовольчу сировину гарантованої якості з супровідними документами.

                                                                                                           Постійно

6.6. Видавати дітям готові страви не раніше, ніж за півгодини після зняття проби призначеною відповідальною за зняття проби у суворо визначений час з інтервалами не більше 3-4 год.

6.7. Суворо дотримувати правил особистої гігієни. Санітарний одяг (халати, фартухи, хустки, ковпаки) замінювати при забрудненні.

                                                                                                            Постійно

7. Помічнику вихователя Ользі ХАРИТОНЕНКОВІЙ:

7.1. Забезпечувати дітей питною водою за індивідуальною потребою. Кип'ячену воду давати після охолодження до кімнатної температури. Зберігати у добре вимитому посуді і міняти не рідше ніж 1 раз на добу.

7.2. Доставляти їжу у групу лише у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях у чистому санітарному одязі (халат, фартух, хустка), чистими руками.

                                                                                                        Постійно

7.3. Збирати недоїдки після харчування дітей у спеціально маркіровані ємкості, які наповнюються не більше, ніж на 2/3 об'єму.

8. Вихователю Олені КУЛИК :

8.1. Приділяти увагу вихованню культурно-гігієнічних навичок до та під час вживання їжі, починаючи з раннього віку дитини ( згідно вимогами чинної програми).

                                                                                                         Постійно

8.2. Дотримуватися принципів наступності, єдності вимог у дошкільному навчальному закладі і в родині, висвітлювати в  інформаційних куточках для батьків, чи осіб, що їх змінюють, питання організації харчування дітей у дошкільному закладі і вдома; питання національного харчування дітей вносити у тематику батьківських зборів, конференцій, консультацій для батьків.

9. Класним керівникам 1-9 класів :

9.1. Провести роз'яснювальну роботу з батьками про заборону вживання солодких газованих напоїв, чіпсів, сухариків, “мівіни” тощо.  

          До 10.09.2020 р.                                                               

9.2. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог учнів під час вживання їжі, наявність індивідуальних серветок тощо.

9.3.  Надавати звіти про харчування дітей.

9.4.  Контролювати харчування учнів пільгових категорій.

9.5. Щоденно надавати заявки про кількість дітей, що харчуються, на харчоблок до 08.00 години.

9.6. Щомісяця (30 числа) надавати відомості про харчування учнів класу завгоспу школи-саду Сергію ЛЕЩЕНКУ.

10. Дотримуватися вимог чинного законодавства з питань санітарії та гігієни усім працівникам дошкільного закладу, причетним до організації харчування дітей.

11. Працівникам, пов'язаним з організацією харчування дітей, проходити обов'язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства.

12. Не проводити оплату добових проб з готових страв, а також проб, які добираються при здійсненні бракеражу, особою яка проводила зняття проби.

13. Заслуховувати на загальних зборах (конференціях) колективу закладу, засіданнях ради закладу, піклувальних, педагогічних радах питання організації харчування у школі-саду.

14. Висвітлювати медико-педагогічну оцінку організації харчування дітей в інформаційних повідомленнях, довідках, наказах, обговорювати результати на виробничих нарадах. (Не рідше 1 разу на місяць).

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи-саду                                    Тетяна ВАСЮНІНА

 

 

 

 

 

 

                    УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

     МОЛОДІЖНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-САД І-ІІ СТУПЕНІВ № 40

                                          ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Мічуріна, 6, сел. Молодіжне, м. Херсон, 73487, тел. (0552) 36-11-36,е-mail shkolacad40@ukr.net

                                                                                

                                                                                 НАКАЗ

 

від 01.09.2020 р.                                                                                  № 106

 

Про призначення відповідальної

особи за зняття проби з готових страв

та затвердження складу бракеражних комісій

 

        На виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України “Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах” від 01.06.2005 р. № 242/329 та інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 14.04.2006 р. № 298/227, з метою досконалої організації раціонального харчування учнів та вихованців школи-саду, правильного розподілу обсягу споживання їжі та її енергетичної цінності, забезпечення якісного харчування учнів, недопущення приймання недоброякісних продуктів харчування та продовольчої сировини до їдальні, а також ефективного контролю за якістю харчування, оцінки готових страв перед їх видачею з харчоблоку 

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальною особою за зняття проби з готових страв медичну сестру школи-саду Галину КИСЛОВСЬКУ.

2. У разі її відсутності дозволити знімати проби особі, яка відповідає за організацію харчування, заступнику директора з виховної роботи

Наталії ГАВАНОВСЬКІЙ

3. Відповідальній особі за зняття проби:

3.1. Знімати пробу з готових страв безпосередньо з казана за 30 хв. до видачі їжі після рівномірного перемішування страви в об'ємі не більше однієї порції відповідно до переліку страв, які наведено в меню-розкладі, і за тієї температури, за якої вживається страва.

3.2. Визначити фактичний вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію, запах.

3.3. Оцінювати кожну частину страви за такими критеріями: готовність, форма нарізки, відповідність рецептурі (наявність складових частин страви, у тому числі моркви, цибулі тощо, у котлетах — хліба), наявність сторонніх домішок (погано перебрана крупа, погано почищені овочі тощо).

3.4. Не здійснювати контроль якості вагових продуктів промислового виробництва: сосисок, твердих сирів, кондитерських виробів (цукерок, вафель, печива тощо), хліба, масла вершкового, фруктів, ягід. Зняттю проби ці продукти не підлягають.

3.5. Вносити результати зняття проби до журналу бракеражу готової продукції під особистий підпис щодо можливості реалазації кожної страви окремо.

4. Затвердити склад комісії бракеражу сирої продукції у складі:

Галина КИСЛОВСЬКА – голова комісії, медична сестра.

Члени комісії:

Наталія ГАВАНОВСЬКА – заступник директора з ВР, відповідальний за харчування;

Наталія СІБІКОВСЬКА – кухар.

5. Затвердити склад комісії бракеражу готової продукції у складі:

Галина КИСЛОВСЬКА – голова комісії, медична сестра,

Наталія ГАВАНОВСЬКА – заступник директора з ВР, відповідальний за харчування.

6. Бракеражним комісіям:

6.1. Здійснювати щоденний контроль за якістю готових страв, а також сировини та продуктів, що надходять до їдальні.

6.2. Щоденно робити запис про якість та придатність до вживання продукції у Бракеражному журналі готової продукції.

6.3. Щоденно робити запис про якість сирої сировини, що надходить до харчоблоку, наявність сертифікатів якості у Бракеражному журналі сирої продукції.

6.4. Постійно стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних норм при зберіганні і реалізації продукції, обробленні використаного столового та кухонного посуду, за дотриманням технології виготовлення страв та виробів.

6.5. Щоденно перевіряти санітарний стан харчоблоку, відповідність нормам та якість харчування дітей.

7. Медичній сестрі Галині КИСЛОВСЬКІЙ:

7.1. Пронумерувати, прошнурувати, завірити підписом керівника і печаткою закладу Журнал бракеражу готової продукції та Журнал бракеражу сирої продукції.

7.2. Перевіряти наявність обов’язкових медичних оглядів працівників харчоблоку відповідно до діючого законодавства.

8. Зняти з контролю наказ по школі-саду від 01.09.2019  «Про призначення відповідальної особи за зняття проби з готових страв та затвердження складу бракеражних комісій», як такий що виконаний.

 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

До нарадипридиректорі

Від                                             протокол №

Інформація заступника директора з виховної роботи Гавановської Н.Г.

«Про організацію харчування учнів школи – саду та звільнення від оплати за харчування дітей  пільгової категорії у 2020 – 2021 навчальному році»

 

  На виконання Законів України « Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 22.11.2004 № 1591 « Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу Міністерств освіти і науки та охорони здоров’я від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р “Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва”, постанови головного державного санітарного лікаряУкраїни від 22.08.2020 № 50 « Про затвердження проти епідеміологічних заходів у закладах освітина період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби», листа Міністерства освіти і науки України від 30.05.2014 № 2/5-14-789-14 “Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах”, згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, на виконання наказу управління освіти Херсонської міської ради від 25.08.2020 р. № 115-Т “Про організацію харчування в закладах загальної середньої освіти міста у 2020/2021 навчальному році”, з метою організації повноцінного, якісного харчування учнів, вихованців дошкільної групи, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, створення належних умов та визначення механізму організації раціонального харчування, збереження здоров'я учнів, вихованців дошкільної групи з 01 вересня 2020 року організувано харчування учнів  відповідно до нормативно-правових документів та вимог санітарного законодавства.

Відповідальною за організацію харчування в школі-саду призначено заступника директора з ВР Наталію ГАВАНОВСЬКУ.

Опрацьовано  Порядок організації харчування дітей у оздоровчих закладах та закладах освіти, затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров’я  та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329, забезпечено харчування учнів пільгових категорій за рахунок коштів міського бюджету та ведеться облікова документація з організації харчування в школі-саду.

Організовано ефективну роботу бракеражних комісій, комісії громадського контролю.

Постійно контролюється виконання графіка відвідування учнями їдальні та дотримання ними правил особистої гігієни під час приймання їжі, систематично проводяться профілактичні заходи з метою попередження гострих шлунково-кишкових інфекцій, харчових отруєнь, здійснюється контроль за виконанням санітарно-гігієнічних вимог до організації харчування дітей.

  Щодня фіксуються та узагальнюються подані класними керівниками (вихователями) дані про фактичну наявність учнів, що харчуються безоплатно.До 25 числа кожного місяця звітується до відділу з питань виховної роботи управління освіти Херсонської міської ради про стан організації харчування учнів у школі за встановленою формою.

   На виконання наказу управління освіти Херсонської міської ради від 01.09.20 № 119-Т «Про вартість харчуваннядля окремих категорій учнів у закладах загальної середньої освіти міста»,  з метою охоплення дітей пільгових категорій гарячим харчуванням організовано  харчування у закладі, беручи до уваги те, що у вартості  харчування не ураховується торгівельна націнка суб’єктів підприємницької діяльності, а саме:

-дляучнів1-4класів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей з малозабезпечених сімей, дітей громадян України, які прибувають на територію  м. Херсона з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть участь в антитерористичної операції та забезпеченні її проведення та  мають статус учасника АТО,  дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в районних службах з питань захисту прав дітей м. Херсона:

- для учніввіком від 6 до10 років – 20,00 грн. на одну дитину на день.

- для учнів вікомвід 10 років  і старше  - 25,00грн. на одну дитину на день.

 Заступником директора з виховної роботи систематично контролюється питання щодо організації харчування дітей пільгових категорій у закладі.

На даний момент учні 1-4 класів харчуються безкоштовно. Серед учнів початкової школи троє користуються пільгами: Чернікова Катерина-дитина, позбавлена батьківського піклування; Іскра Катерина – дитина СЖО; Бутко Гліб – з малозабезпеченої сім’ї.  Класними керівниками щоденно ведеться облік відвідування, в кінці місяця заповнюється табель. Складено графік чергування учнів та вчителів у їдальні, режим харчування учнів. В середній школі учні пільгових категорій на даний момент відсутні.

Проект рішення:

 

1.     Покращити роз'яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо необхідністю охоплення дітей гарячим харчуванням під час їх перебування у школі;

 

2.      Залучати для роботи медичного працівника