УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

МОЛОДІЖНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-САД І-ІІ СТУПЕНІВ № 40 ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Мічуріна, 6, сел. Молодіжне, м. Херсон, 73487, тел. (0552) 36-11-36,е-mail shkolacad40@ukr.net

 

Н А К А З

 

від  10.06.2021  р.                                                                                            №  110-о

 

Про результати навчальних

досягнень учнів та рівень

засвоєння програмового

матеріалу вихованцями

дошкільної групи за 2020/2021 н.р.

 

       На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013  №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», керуючись Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 №329, у 2020/2021 навчальному році у школі-саду продовжено роботу щодо упровадження компетентнісного підходу до формування змісту та організації освітнього процесу. Використовуючи індивідуальні, групові, фронтальні форми опитування, здійснено поточне оцінювання знань здобувачів освіти з предметів інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану. На підставі результатів опанування здобувачами освіти матеріалу тем впродовж їх вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних, контрольних, письмових робіт та навчальної активності учителями-предметниками виставлені тематичні оцінки, а на їх основі виставлені оцінки за ІІ семестр та рік. Урахована динаміка особистих навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів упродовж року, важливість тем, тривалість їх вивчення, складність змісту тощо.

      Згідно з річним планом роботи школи-саду, з метою виявлення тенденції щодо покращення чи погіршення успішності учнів та вироблення відповідних методичних рекомендацій адміністрацією було здійснено аналіз навчальних досягнень учнів 1-9 класів за 2020/2021 навчальний рік. За підсумками 2020/2021 навчального року 35 учнів 1-4 класів: 9 учнів 1 класу оцінені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 №924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів перших класів у Новій українській школі», 11 учнів 2 класу - оцінені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.08.2019 №1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів других класів у Новій українській школі», 9 учнів 3 класу – оцінені відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.03.2021 №1/9-174 «Щодо оцінювання навчання учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти», 6 учнів 4 класу – відповідно Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 №1009.

      На початку 2020/2021 навчального року  в закладі навчалося 89 учнів, на кінець - 88. Протягом навчального року зі школи - саду до навчання в інші заклади  вибув 1 учень, в зв’язку зі зміною місця проживання.

     На кінець навчального року оцінювання навчальних досягнень в балах здійснювалося для 59 учнів 4-9 класів,  для 29 учнів 1-3 класів - вербально.

     Із загальної кількості учнів, що оцінювалися, достатній та високий рівень навчальних досягнень мають 20 учнів , якість знань становить 34%, що на 12% нижче, ніж відсотковий показник якості знань учнів у 2019/2020 н.р. По завершенню 2020/2021 н.р. школа має 4 відмінників навчання:

    1. Булижин Гліб – учень 4 класу.

    2. Антоненко Ернест – учень 5 класу.

    3. Жук Андрій – учень 6 класу.

    4. Величко Маргарита – учениця 7 класу.

       Учениця 9 класу Анастасія БУДЯК отримала свідоцтво з відзнакою.

       Початковий рівень навчальних досягнень немає жоден учень школи. Не атестованих учнів немає.

     2020/2021 навчальний рік закінчили 29 учнів 1-3 класів, при оцінюванні навчальних досягнень яких використовувся інструментарій для формувального оцінювання, велися індивідуальні картки навчального поступу кожного учня. Результати особистих досягнень учнів 1-3 класів відображені у Свідоцтвах досягнень.

      Моніторинг навчальних досягнень учнів 1-3 класів показав, що «Мають значні успіхи» - 8 учнів (28%), «Демонструють помітний прогрес» - 11 учнів (38%), «Досягають результату за допомогою вчителя» - 6 учнів (21%), «Ще потребують уваги і допомоги» - 4 учнів (13%).

Результати навчальної діяльності учнів 1-3 класів подано в таблиці:

Клас,

ПІБ вчителя

Кількість

учнів

Рівні навчальних досягнень

В

Д

С

П

Якість знань, %

1

Тетяна ВОЙТКО

 

9

3

(33%)

3

(33%)

2

(22%)

1

(12%)

66%

2

Анастасія НІКІТІНА

11

3

(27%)

4

(37%)

2

(18%)

2

(18%)

64%

3

Оксана ПРИТУЛА

9

2

(22%)

4

(45%)

2

(22%)

1

(11%)

67%

      Учні 4 класу оцінювалися за традиційною бальною системою, і мають наступні результати:

Клас,

ПІБ вчителя

Кількість

учнів

Рівні навчальних досягнень

В

Д

С

П

Якість знань, %

4

Інна БОКОВА

 

6

1

(17%)

3

(50%)

2

(33%)

-

67%

     Аналіз результатів навчальних досягнень учнів початкової школи показує:

- на високому рівні – 9 учнів (26%) проти 3 учнів (16 %) у  2019/2020 н.р.,

- на достатньому рівні – 14 учнів (40%) проти 10 учнів (53 %) у  2019/2020 н.р.,

- на середньому рівні – 8 учнів (23%) проти 6 учнів (31 %) у  2019/2020 н.р.

      Показник рівня якості знань учнів початкової школи за підсумками 2020/2021 навчального року становить  66 %, що на 2% нижче, ніж у 2019/2020 навчальному році.

        Школу ІІ ступеня закінчили  53 учнів з наступними результатами:

- на високому рівні – 4 учнів (8%) проти 2 учнів (5%) у 2019/2020 н.р.;

- на достатньому рівні – 12 учнів (23%) проти 10 учнів (27 %) у 2019/2020 н.р.;

- на середньому рівні – 37 учнів (70%) проти 25 учнів (68%) у 2019/2020 н.р.

       Слід зауважити, що показник якості знань учнів середньої школи, в порівнянні з минулим 2019/2020 н.р., практично залишився стабільним і складає 31%.             

        Результати навчальних досягнень учнів 5-9 класів з предметів та показники якості знань в порівнянні з минулим 2019/2020 навчальним роком подано в таблиці:

Предмети

2019/2020

 

2020/2021

Якість знань %  (2019/2020 н.р.)

Якість знань % (2020/2021 н.р.)

Усього учнів

Рівні навчальних досягнень

Усього учнів

Рівні навчальних досягнень

В

(%)

Д

(%)

С

(%)

П

(%)

В

( %)

Д

(%)

С

( %)

П

( %)

Українська мова

37

7(19)

13(35)

17(46)

-

53

6(11)

18(34)

29(55)

-

54

45

Українська літ-ра

37

7(19)

20(54)

10(27)

-

53

10(19)

24(45)

19(36)

-

73

64

Математика

15

3(20)

3(20)

9(60)

-

24

3(13)

8(33)

13(54)

-

40

46

Алгебра

22

2(9)

8(36)

12(55)

-

29

2(7)

6(21)

21(72)

-

45

28

Геометрія

22

2(9)

7(32)

13(59)

-

29

2(7)

6(1)

21(72)

-

41

28

Хімія

22

2(9)

7(32)

13(59)

-

29

3(10)

3(10)

23(80)

 

41

20

Біологія

30

3(10)

13(43)

14(47)

-

37

4(11)

13(35)

20(54)

 

53

46

Природознавство

7

2(29)

2(29)

3(42)

-

16

2(13)

8(50)

6(37)

 

58

63

Географія

30

10(33)

16(53)

4(13)

-

37

5(14)

25(68)

7(18)

-

86

81

Історія України

29

7(24)

14(48)

8(28)

-

45

7(16)

26(58)

12(26)

-

72

74

Всесвітня історія

30

7(23)

16(53)

7(23)

-

37

10(27)

22(59)

5(14)

-

76

86

Правознавство

-

-

-

-

-

11

2(18)

6(55)

3(7)

-

-

73

Зарубіжна література

37

4

(11)

18

(47)

15

(41)

-

53

7(13)

22(42)

24(45)

-

58

55

Англійська мова

37

4(11)

16(43)

17(46)

-

53

7(13)

15(28)

31(59)

-

54

41

Інформатика

37

-

-

-

-

53

14(26)

34(64)

5(10)

-

-

90

Фізика

22

2(9)

9(41)

11(50)

-

29

3(10)

9(31)

17(59)

-

50

41

Основи здоров’я

37

6(16)

18(49)

13(35)

-

53

6(11)

22(42)

25(47)

-

65

53

Образотворче мистецтво

26

24(92)

2(8)

-

-

30

30

(100)

-

-

-

100

100

Музичне мистецтво

26

24(92)

2(8)

-

-

30

21(70)

9(30)

-

-

100

100

Мистецтво

11

11

(100)

-

-

-

23

23

(100)

-

-

-

100

100

Трудове навчання

37

37

(100)

-

-

-

53

53

(53)

-

-

-

100

100

Фізична культура

37

-

-

-

-

53

53

(100)

-

-

-

-

100

Порівняння якісного показника навчальних досягнень учнів за 2019/2020 н.р. та  2020/2021 н.р. показує:

- збільшення якості знань учнів з таких предметів, як математика (6%), природознавства (5%), історія України (2%), всесвітня історія (10%);

- зменшення показника якості знань з деяких предметів, а саме з: української мови (9%), української літератури (9%), алгебри та геометрії (13%), хімії (21%), біології (7%), географії (5%), англійської мови (13%), фізики (9%), основи здоров’я (12%), зарубіжної літератури на 3%;

- стабільними залишилися показники якості знань з образотворчого та музичного мистецтва, трудового навчання, мистецтва.

      Порівнюючи з 2019/2020 навчальним роком 3 учнів, що становить 5% від загальної кількості учнів школи можуть мати високий рівень навчальних досягнень. Це говорить про те, що класоводи та вчителі-предметники не допрацювали з цими учнями. Учителям необхідно більше уваги приділяти вирішенню проблеми розвитку інтелектуальних здібностей учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

       Невисокий якісний показник знань говорить про те, що ми маємо багато проблем у роботі з учнями середньої школи. Тому класним керівникам, вчителям-предметникам необхідно спільними зусиллями домогтися того, щоб учні із зацікавленістю відносилися до вивчення шкільних предметів, що значною мірою повинно вплинути на результативність їх навчання. І у цьому велику роль відіграє, насамперед, використання творчих завдань, диференційований підхід до особистості учнів у процесі викладання.

      У класах, де спостерігаються найнижчі показники (7,8 класи), учні потребують систематичної підвищеної уваги з боку вчителів, застосування диференційованих форм роботи, використання різнорівневої структури змісту навчання, прийомів та методів у роботі з метою розвитку інтересів та здібностей учнів. Учитель у процесі викладання повинен враховувати психологічні, вікові та індивідуальні особливості учнів.

     Слід звернути увагу на необхідність проведення відповідної роботи з дітьми, які достягли достатнього рівня навчання:

- використовувати індивідуальні завдання підвищеної складності;

- удосконалювати навички самостійної та науково-дослідницької роботи учнів;

- проводити роботу по організації процесу засвоєння навчального матеріалу, який виходить за межі державного стандарту.

      Необхідно спланувати та проводити відповідну роботу з учнями, які є резервом високого та достатнього рівня компетентності у навчанні.

      З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Типового положення про дошкільний навчальний заклад впродовж 2019/2020 навчального року в дошкільній групі проводилась освітньо-виховна робота  спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

      Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно до  освітніх ліній Базового  компоненту дошкільної освіти та освітніх завдань чинної Програми, адаптованими програмами роботи гуртків з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.

      Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми узагальнені в таблиці:

Освітні лінії

Діти віком від 3 до 6 років

(15 осіб)

В

%

Д

%

С

%

Н

%

Особистість

дитини

0

0

7

47

6

40

2

13

Дитина у соціумі

0

0

6

40

7

47

2

13

Дитина у природному довкіллі

0

0

2

13

11

74

2

13

Дитина у світі культури

0

0

3

20

8

53

4

27

Гра дитини

0

0

5

33

9

60

1

7

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

0

0

4

27

9

60

2

13

Мовлення дитини

0

0

4

27

9

60

2

13

Середнє значення

0

0

41

30

8

56

2

14

        Результати контрольно-діагностичного обстеження  показали, що засвоїли освітні завдання  чинної програми в основному на середньому рівні.

        Одним із пріоритетних напрямків в роботі вихователя зі старшими дошкільниками було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Організації виховання та розвитку дітей проводилась у розвивально-тематичному напрямку.

 Під час обстеження виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі - школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи взагалі і до навчальної діяльності та вчителя, зокрема.

         Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

       Отже, виходячи із результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми лініями, які узагальнені у таблиці, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових та індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок та ставлень дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини.

      Питання навчальних досягнень учнів та рівня засвоєння програмового матеріалу вихованців дошкільної групи розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях методичних об’єднань, з’ясовувалися причини слабкої  успішності учнів та вихованців.

        На під­ставі вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Вважати якість навчальної роботи школи-саду за підсумками 2020/2021 навчального року задовільною.

2. Заступнику директора з навчально-вихов­ної роботи Олені СНАЦЬКІЙ:

2.1. Проаналізувати результати навчальної роботи учнів за 2020/2021 навчальний рік у розрізі навчальних предметів, підсумки обговорити на нараді при директорові, засіданнях шкільних методичних об'єднань.

Серпень 2021 року

2.2.  Тримати на контролі:

- дотримання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Інструкції з ведення класного журналу учнів 1-4, 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- оцінювання результатів навчальних досягнень учнів на позитивному принципі з урахуванням рівня їх досягнень.  

Протягом 2021/2022 н.р.

2.3. Посилити контроль за виконанням календарних планів і програм в умовах реформування освіти і впровадження тематичного обліку знань.

Протягом 2021/2022 н.р.

2.4. Проводити консультації для молодих вчителів з метою покращення індивідуальної роботи з учнями.

Протягом 2021/2022 н.р.

2.5. Проводити тематичний контроль:

- за роботою вчителів по підвищенню покращення індивідуальної роботи з учнями;

- за дотриманням нормативів тематичного обліку знань, об’єктивності оцінювання.

Протягом 2021/2022 н.р.

2.6.   Активізувати індивідуальну консультаційну роботу з учнями, спрямовану на поглиблення знань з базових дисциплін.

Протягом 2021/2022 н.р

3. Усім учителям 1-9 класів проаналізувати результати навчальних досягнень учнів, накреслити шляхи по усуненню прогалин в роботі, забезпеченні більшої ефективності індивідуального підходу до роботи з учнями, які потребують корекції знань, умінь та навичок, а також звернути посилену увагу на розвиток  пізнавальних здібностей та обдарованості учнів.

До 01.09. 2021 року

2. Усім учителям, класним керівникам, класоводам результати навчальних досягнень учнів школи за  2020/2021 навчальний рік довести до відома учнів та їх батьків; окреслити спільні шляхи по усуненню прогалин в знаннях учнів і підвищенні результативності їх навчання.

До 15.06. 2021 року

3. Класним керівникам 1-9 класів посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги, своєчасно перевіряти щоденники й повідомляти батьків про успіхи їхніх дітей.

Протягом 2021/2022 н.р.

4. Керівникам методичних об’єднань:

4.1. На засіданні у серпні 2021 року:

- обговорити результати виконання програм та якість знань учнів з предметів циклу;

- скоректувати та узгодити календарні плани;

- спланувати повторення програмового матеріалу на кожному уроці;

- спланувати роботу щодо підготовки учнів 4 та 9 класів до державної підсумкової атестації.

 4.2. На засіданнях протягом 2021/2022 навчального року розглянути питання:

- використання елементів інноваційних педагогічних технологій;

- використання інтерактивних технологій навчання;

- різноманітність форм контролю за рівнем знань учнів;

- форми і методи роботи вчителів по підвищенню рівня досягнень учнів

5. Учителям-предметникам протягом 2021/2022 н.р.:

5.1. Продумати й використовувати форми контролю за рівнем засвоєння учнями навчального матеріалу.

5.2. Спланувати роботу з обдарованими дітьми й учнями, які потребують допомоги.

5.3. Залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань.

5.4. Під час організації освітнього процесу на кожному уроці слід особливу увагу приділяти завданням на формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал, причому на всіх етапах уроку.

5.5. Застосовувати на уроках проектні технології, завдання на розвиток критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання.

5.6. При викладанні матеріалу частіше пов’язувати теоретичний матеріал з його практичним застосуванням у житті.

5.7. Практикувати дистанційні технології навчання.

6. Вихователю дошкільної групи Олені КУЛИК:

6.1. З метою підвищення результативності освітнього процесу протягом 2021/2022 н.р:

- опрацьовувати та впроваджувати інноваційні методики;

- відвідувати уроки вчителів початкової школи;

- вдосконалювати роботу зі здібними та обдарованим вихованцями, розвивати їх потенціал;

- продовжувати роботу зі слабкими вихованцями, використовуючи індивідуальний та диференційований підхід.

7. Практичному психологу Дар`ї ПАНФІЛОВІЙ провести психолого-педагогічний семінар «Технологія розвитку пізнавальних здібностей» та з метою актуалізації в системі учитель-учень семінар-тренінг «Професійно-психологічна компетентність учителя – як запорука успішності учнів».

Вересень-жовтень 2021 року

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Олену СНАЦЬКУ.

 

 

Директор школи-саду                                                                  Тетяна ВАСЮНІНА

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

МОЛОДІЖНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-САД І-ІІ СТУПЕНІВ № 40 ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Мічуріна, 6, сел. Молодіжне, м. Херсон, 73487, тел. (0552) 36-11-36,

е-mail shkolacad40@ukr.net

 

НАКАЗ

 

                                                                      м. Херсон

 

від  04.01.2021  р.                                                                                                №  2-о

 

Про підсумки навчальної

роботи у І семестрі

2020/2021 навчального року

 

      На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462 «Про затвердження державного стандарту початкової загальної освіти (у 4 класі), від 21.02.2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», від 23.11.2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688) (у 1-3 класах), Інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.04.2015 за № 472/26917 (у 4 класі), листа Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 «Методичні рекомендації щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів» (у 4 класі), наказу  Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1362 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи», наказу  Міністерства освіти і науки України від 02.09.2020 №1096 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи», наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013р.  № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти», керуючись розділом 3 Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 р. № 371, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу Нової української школи», наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2019 № 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання учнів другого класу»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 №1146 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи», згідно з річним планом роботи школи-саду, з метою вивчення знань, умінь і навичок учнів та стану викладання предметів, в кінці І семестру 2020/2021 навчального року заступником директора з навчально-виховної роботи Оленою СНАЦЬКОЮ проведено аналіз навчальних досягнень учнів 3-9 класів.

      Використовуючи індивідуальні, групові та фронтальні форми опитування, здійснено поточне оцінювання знань учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану.

      Навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять фіксуються в окремих журналах, і не оцінюються.

      З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для забезпечення оптимальної організації виконання обов’язкових письмових робіт адміністрацією школи-саду складено на І семестр графік їх проведення.

      На підставі результатів опанування учнями матеріалу тем впродовж їх вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних, контрольних письмових робіт та навчальної активності учнів учителями-предметниками виставлені тематичні оцінки, а на основі їх середнього арифметичного значення виставлено оцінки за І семестр. Врахована динаміка особистих навчальних досягнень учнів з предметів впродовж семестру, важливість тем, тривалість їх вивчення, складність змісту тощо.    

     Оцінювання здійснювалося відповідно до чинного законодавства.

      У порівнянні з 2019/2020 навчальним роком кількість учнів 3-9 класів, що підлягають оцінюванню збільшилася  на 10 учнів і складає 68 учнів. Учні 1-2 класів не оцінюються.

      Якість знань за І семестр 2020/2021 навчального року становить 37,4%, що на 5,7% нижче, ніж на кінець І семестру 2019/2020 н.р. Високий рівень навчальних досягнень мають 7,3 % (5 учнів), проти  6,9% минулого року, достатній рівень знань мають 27,9% (19 учнів) проти 36,2% минулого року. 39 учнів школи навчаються на середньому рівні (57,4%) і 5 учнів на початковому рівні (7,4%). Початковий рівень знань учнів у порівнянні з минулим роком збільшився на 2,2% (додаток 1).

        У школі І ступеня у 3-4 класах навчається 15 учнів, з них на високому рівні – 3 учнів (20%), на достатньому – 7 учнів (46,7%). Якість знань складає 66,7%, що на 1,7% нижче, ніж за результатами І семестру минулого року. 4 учнів (26,7%) навчаються на середньому рівні, що на 0,4% більше, ніж минулого року.  Початковий рівень знань учнів школи І ступеня складає 6,6% (1 учень) проти 5,3% минулого року.

        У школі ІІ ступеня навчається 53 учнів, з них на високому рівні – 2 учнів (3,8%), на достатньому – 12 учнів (22,6%). Якість знань складає 26,4%, що на 4,4 % менше за якість знань у минулому році. 35 учнів навчається на середньому рівні (66%) і 2 учнів – на початковому рівні . Початковий рівень знань учнів школи ІІ ступеня складає 7,5% (4учнів), у порівнянні з минулим роком він збільшився на 2,4%.

         Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, адміністрація дійшла висновку, що у кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на достатньому рівні  можуть навчатися деякі учні, які мають з одного або двох предметів середній рівень навчальних досягнень: Золотарьова В. (7 клас), Чернікова Б. (7 клас), Буднік Р.(8 клас), Зелінський А.

(9 клас).

Найвищий показник якості знань (67%) в учнів 3, 4 класів. Найнижчий показник – в учнів 7 класу (17%), 8 класу (17%), 9 класу (18%).  Якісний показник навчальних досягнень учнів 5 класу у порівнянні з минулим роком знизився на 6%, що пояснюється процесом адаптації учнів до навчання у середній школі, у 6 класі   залишився стабільним (38%), у 7 класі знизився на 16%, у 8 та 9 класах  знизився відповідно на 10% та  9%. Зниження показника якості знань можна пояснити тривалим перебуванням учнів на дистанційній формі навчання.

Викликає занепокоєння зниження на 22% якості знань учнів 7 класу, що можна пояснити збільшенням кількості складніших предметів (алгебра, геометрія, фізика, хімія).

 Моніторингові дослідження дають можливість зазначити позитивні моменти у навчальній діяльності учнів:

- збільшення високого рівня навчальних досягнень учнів школи на 0,4%;

- стабільність навчальних досягнень учнів  6 класу.

      Негативні моменти:

- зниження якості навчальних досягнень учнів школи на 5,7%;

- зниження якості навчальних досягнень учнів 3-4 класів  на 1,7%;

- зниження якості навчальних досягнень учнів 5-9 класів  на 4,4 %.

      Головним напрямком діяльності школи є навчальний процес: рівень знань, умінь і навичок учнів, ставлення до навчання, підвищення або зниження рівня навчальних досягнень, причини, що зумовлюють цей процес.

      З предметів філологічного циклу достатня якість знань із зарубіжної літератури - 48,8%, української літератури - 65%, української мови – 42%.  Якість знань у порівнянні з минулим роком знизилася з української мови – на 14%, з англійської мови на 19%, з української літератури на 10%,  із зарубіжної літератури підвищилася на 1,8%. Початковий рівень знань відсутній.

     З предметів фізико-математичного циклу середня якість знань з фізики -35%, середня – з математики ( 32%). В порівнянні з минулим роком знизилася якість знань з математики – на 4%, з фізики на 10%. Початковий рівень знань складає 4% (математика).

     З предметів природничого циклу достатня якість знань з географії (64%),  з природознавства (60%), основ здоров`я (52%), середня  – з біології (35%); хімії (23%). У порівнянні з минулим роком підвищилася якість знань з природознавства на 13%. Якість знань знизилася з основ здоров`я на 7%, з біології на 6%,географії на 29%, хімії на 14%. Початковий рівень відсутній.

       З предметів суспільно-гуманітарного циклу достатній  рівень знань з історії України (72%), всесвітньої історії (89%), правознвства (76%). Якість знань порівнянні з минулим роком знизилася з історії України  на 5%, збільшилася зі всесвітньої історії на 9%. Початковий рівень відсутній.  

      З предметів художньо-естетичного циклу традиційно високі показники якості знань з музичного мистецтва (100%), образотворчого мистецтва (100%), мистецтва (100%), трудового навчання (100%).

      Високі показники якості з фізичної культури – 100%.

      Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем  низької успішності є недостатня сформованість мотивації учнів до навчання, самостійного пошуку знань, не забезпечується у повній мірі диференційований підхід до навчання та залучення учнів до позакласної роботи з предметів, недостатня робота з учнями, які мають високий потенціал, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники, недостатня готовність учителів та учнів до здійснення дистанційного навчання. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності. Необхідно сконцентрувати увагу вчителів на підвищенні ефективності викладання предметів, ретельній координації  обсягу домашніх завдань, ранньому виявленні причин відставання окремих учнів,  забезпеченні єдності дій всього педагогічного колективу щодо попередження неуспішності школярів та підвищення рівня їх вихованості.

      Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нарадах при директорі, засіданнях методичних об’єднань, з’ясовувалися причини слабкої успішності учнів.

      На підставі вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Вважати якість навчальної роботи школи за підсумками І семестру задовільною.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Олені СНАЦЬКІЙ:

2.1. Проаналізувати результати навчальної роботи учнів за І семестр 2020/2021 навчального року у розрізі навчальних предметів, підсумки обговорити на нараді при директорі, на засіданнях шкільних методичних об’єднань.

Січень 2021 року

2.2. Забезпечити додаткову роз’яснювальну роботу щодо дотримання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Інструкції з ведення класного журналу учнів 1-3, 4, 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Січень 2021 року

2.3. Впроваджувати поряд із традиційними формами оцінювання навчальних досягнень школярів рейтингову систему.

Протягом року

2.4. Активізувати індивідуальну консультаційну роботу з учнями, спрямовану на поглиблення знань з базових дисциплін.

Протягом ІІ семестру

3. Класним керівникам 1-9 класів:

3.1. Довести до відома батьків підсумки навчальних досягнень учнів за І семестр 2020/2021 н.р.

Січень 2021 року

3.2. Посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги, своєчасно перевіряти щоденники й повідомляти батьків про успіхи у навчанні їх дітей.

Протягом ІІ семестру

4. Учителям-предметникам:

4.1. Використовувати інноваційні форми контролю за рівнем засвоєння навчального матеріалу.

 Протягом ІІ семестру

4.2. Залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань.

Протягом ІІ семестру

4.3. Під час організації освітнього процесу на кожному уроці слід особливу увагу приділяти завданням на формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал на всіх етапах уроку.

Протягом ІІ семестру

4.4. Застосовувати на уроках проектні технології, завдання на розвиток критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання, завдання на розвиток самостійного пошуку розв’язання поставленої проблеми.

Протягом ІІ семестру

4.5. Надати допомогу учням, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень.

Постійно

4.6. Проводити моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень кожного учня зі свого предмету за результатами семестрового та річного оцінювання.

Постійно

4.7. Під час здійснення освітнього процесу застосовувати компетентнісний, інтегрований підходи до навчання, проблемно-пошуковий, дослідницький методи навчання, особливу увагу приділяти практичній спрямованості знань.

Постійно

4.8. Зосередити зусилля на всебічному розвитку в учнів навичок  навчально-пізнавальної діяльності, підвищувати вимогливість, робити акцент на формуванні в учнів свідомої дисципліни, відповідального ставлення до навчання.

Постійно

4.9. Активізувати позакласну роботу з предметів.

Протягом ІІ семестру

4.10. Для якісної організації освітнього процесу під час карантину освоїти різноманітні технології дистанційного навчання.

Січень 2021 року

5. Контроль за наказом покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Олену СНАЦЬКУ.

 

Директор школи-саду                                                              Тетяна ВАСЮНІНА                                                              

 

 

Результати навчальної діяльності учнів 3-4 класів за 2019/2020 н.р.

 

                

Клас

 

2018/2019 н.р.

2019/2020 н.р.

Кількість

учнів

Якість знань

%

Кількість

учнів

Якість знань

%

3

 

5

25%

6

66%

4

10

40%

13

69%

Результати навчальної діяльності учнів 5-8 класів за 2019/2020 н.р.

Клас / рік

Якість знань

2018/2019

2019/2020

5

40%

43%

6

20%

38%

7

40%

27%

8

29%

37%

Результати навчальних досягнень учнів 5-8 класів з предметів та показники якості знань за 2019/2020 н.р.

 

Предмети

2018/2019

 

2019/2020

Якість знань %  (2018/2019 н.р.)

Якість знань % (2019/2020 н.р.)

Усього учнів

Рівні навчальних досягнень

Усього учнів

Рівні навчальних досягнень

В

(%)

Д

(%)

С

(%)

П

(%)

В

( %)

Д

(%)

С

( %)

П

( %)

Українська мова

49

8(16)

19(39)

22(45)

-

37

7(19)

13(35)

17(46)

-

55

54

Українська літ-ра

49

11(22)

23(47)

15(31)

-

37

7(19)

20(54)

10(27)

-

69

73

Математика

20

3(15)

6(30)

10(50)

1(5)

15

3(20)

3(20)

9(60)

-

45

40

Алгебра

29

3(10)

10(35)

16(55)

-

22

2(9)

8(36)

12(55)

-

45

45

Геометрія

29

3(10)

10(35)

16(55)

-

22

2(9)

7(32)

13(59)

-

45

41

Хімія

29

5(17)

7(24)

17(59)

-

22

2(9)

7(32)

13(59)

-

41

41

Біологія

39

6(15)

15(38)

18(46)

-

30

3(10)

13(43)

14(47)

-

53

53

Природознавство

10

1(10)

1(10)

8(80)

-

7

2(29)

2(29)

3(42)

-

20

58

Географія

39

19(49)

19(49)

1(2)

-

30

10(33)

16(53)

4(13)

-

98

86

Історія України

39

11(28)

23(59)

5(13)

-

29

7(24)

14(48)

8(28)

-

87

72

Всесвітня історія

39

14(36)

23(59)

2(5)

-

30

7(23)

16(53)

7(23)

-

95

76

Зарубіжна література

49

10(20)

25(51)

14(29)

-

37

4

(11)

18

(47)

15

(41)

-

71

58

Англійська мова

49

6(12)

20(41)

23(47)

-

37

4(11)

16(43)

17(46)

-

53

54

Інформатика

49

-

-

-

-

37

-

-

-

-

-

-

Фізика

29

3(10)

9(31)

17(59)

-

22

2(9)

9(41)

11(50)

-

41

50

Основи здоров’я

49

9(18)

16(33)

24(49)

-

37

6(16)

18(49)

13(35)

-

51

65

Образотворче мистецтво

34

34

(100)

-

-

-

 

 

 

 

-

100

100

Музичне мистецтво

34

28(82)

6(18)

-

-

26

24(92)

2(8)

-

-

100

100

Мистецтво

15

15

(100)

-

-

-

11

11

(100)

-

-

-

100

100

Трудове навчання

49

49

(100)

-

-

-

37

37

(100)

-

-

-

100

100

Фізична культура

49

-

-

-

-

37

-

-

-

-

-

-

Результати навчальної діяльності учнів 2-4 класів за 2018/2019 н.р.

 

Клас

 

Кількість

учнів

Рівні навчальних досягнень

В

Д

С

П

Якість знань, %

2

 

4

-

1(25%)

3(75%)

-

25%

3

 

10

3(30 %)

1(10%)

6(60%)

-

40%

4

 

9

2(22%)

2(22%)

5(56%)

-

44%

 

Результати навчальних досягнень учнів 5-9 класів з предметів та показники якості знань за 2018/2019 н.р.

 

Предмети

2017/2018

 

2018/2019

Якість знань %  (2017/2018 н.р.)

Якість знань % (2018/2019 н.р.)

Усього учнів

Рівні навчальних досягнень

Усього учнів

Рівні навчальних досягнень

В

(%)

Д

(%)

С

(%)

П

(%)

В

( %)

Д

(%)

С

( %)

П

( %)

Українська мова

55

9(16)

19(35)

26(47)

1(2)

49

8(16)

19(39)

22(45)

-

51

55

Українська літ-ра

55

15(27)

24(44)

16(29)

0

49

11(22)

23(47)

15(31)

-

71

69

Математика

24

2(8)

10(42)

12(50)

0

20

3(15)

6(30)

10(50)

1(5)

50

45

Алгебра

31

2(6)

12(39)

17(55)

0

29

3(10)

10(35)

16(55)

-

45

45

Геометрія

31

2(6)

11(36)

18(58)

0

29

3(10)

10(35)

16(55)

-

42

45

Хімія

31

4(13)

12(39)

15(48)

0

29

5(17)

7(24)

17(59)

-

52

41

Біологія

44

8(18)

17(39)

19(43)

0

39

6(15)

15(38)

18(46)

-

57

53

Природознавство

11

1(9)

7(64)

3(27)

0

10

1(10)

1(10)

8(80)

-

73

20

Географія

44

12(27)

19(43)

13(30)

0

39

19(49)

19(49)

1(2)

-

70

98

Історія України

42

11(26)

17(40)

14(34)

0

39

11(28)

23(59)

5(13)

-

66

87

Всесвітня історія

44

16(36)

17(39)

11(25)

0

39

14(36)

23(59)

2(5)

-

75

95

Зарубіжна література

55

9(16)

29(53)

17(31)

0

49

10(20)

25(51)

14(29)

-

69

71

Англійська мова

55

11(20)

17(31)

27(49)

0

49

6(12)

20(41)

23(47)

-

51

53

Інформатика

55

9(16)

25(45)

21(39)

0

49

-

-

-

-

-

-

Фізика

31

2(6)

16(52)

13(42)

0

29

3(10)

9(31)

17(59)

-

58

41

Основи здоров’я

55

12(22)

23(42)

20(36)

0

49

9(18)

16(33)

24(49)

-

64

51

Образотворче мистецтво

30

30(100

0

0

0

34

34

(100)

-

-

-

100

100

Музичне мистецтво

30

21(70)

9(30)

0

0

34

28(82)

6(18)

-

-

100

100

Мистецтво

16

16

0

0

0

15

15

(100)

-

-

-

100

100

Фізична культура

55

24(44)

31(56)

0

0

49

26(53)

17(35)

6(12)

-

100

88

Трудове навчання

55

55

0

0

0

49

49

(100)

-

-

-

100

100