У В А Г А !!!

 

ШАНОВНІ ВІДВІДУВАЧІ!!!

З 01.09.2018 РОКУ В МОЛОДІЖНІЙ   ЗОШ-САДУ І-ІІ СТУПЕНІВ № 40 ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

продовжує діяти  ПРОПУСКНИЙ РЕЖИМ.

                                               (Наказ по школі № 128 від 27.06.2018)

 

Довідки за телефоном: 0502166097,

 

директор школи-саду Васюніна  Тетяна Павлівна

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

МОЛОДІЖНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-САД І-ІІ СТУПЕНІВ № 40 ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Мічуріна, 6, сел. Молодіжне, м. Херсон, 73487, тел. (0552) 36-11-36,е-mail shkolacad40@ukr.net

 

Н А К А З

 

від  31.08.2020                                                                                            № 75`-о

 

Про внесення доповнень до Порядку

організації пропускного режиму

та правил відвідування Молодіжної

загальноосвітньої школи-саду

І-ІІ ступенів № 40 Херсонської

міської ради

 

      У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID – 19, відповідно до Постанови №50 від 22.08.2020 «Про затвердження проти епідеміологічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID – 19»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести доповнення до Порядку організації пропускного режиму та правил відвідування Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради, затвердженого наказом по школі-саду від 27.06.2018 № 128 «Про затвердження власного Порядку організації пропускного режиму Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 херсонської міської ради».

2. Пункт 1.1 Розділу І. «Загальні засади» доповнити Постановою Кабінету Міністрів України №50 від 22.08.2020 «Про затвердження проти епідеміологічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби COVID – 19.

3. Розділ ІІ «Порядок проходу в будівлю школи-саду для учнів та  вихованців» доповнити пунктом 2.8:

2.8.1. Встановити тимчасовий порядок організації освітнього процесу в закладі в період карантину (рішення педагогічної ради від 28.08.2020 р. протокол № 1):

- 1 – 4 класи – кабінети початкової ланки (І поверх), вхід і вихід зі школи через центральний вхід;

- 5 клас – кабінет зарубіжної літератури  (І поверх), вхід і вихід зі школи через еваковихід № 1.

- 6 клас – кабінет української мови (І поверх), вхід вихід зі школи через еваковихід № 1.

- 7 клас – кабінет фізики (І поверх), вхід і вихід зі школи через еваковихід № 1.

- 8 клас – кабінет географії (ІІ поверх), вхід і вихід зі школи через еваковихід №2.

- 9 клас – кабінет англійської мови (ІІ поверх), вхід і вихід зі школи через еваковихід № 2.

2.8.2.Забезпечити вхід до школи із врахуванням запасних входів/виходів,  виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій здобувачів освіти у захисних масках.

4. Розділ ІІІ «Пропускний режим для працівників ЗО» доповнити пунктом 3.6. Вхід працівникам школи-саду до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов'язковим, крім учнів 1-4 класів.

5. Розділ ІV «Пропускний режим для батьків учнів (вихованців) або осіб, які їх замінюють»  доповнити пунктом 4.10. Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих їх осіб, крім людей з обмеженими можливостями.

6. Усім працівника школи-саду неухильно дотримуватися Порядку організації пропускного режиму та правил відвідування Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи-саду                                                        Тетяна ВАСЮНІНА

Затверджено наказом

по школі-саду

від  27.06.2018 р. № 128

 

 

Власний порядок

організації пропускного режиму та

правил відвідування  Молодіжної загальноосвітньої школи-саду

І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради

 

1.Загальні засади

 

1.1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради (далі – Власний порядок ЗО) розроблено відповідно до частини першої  статті 22 Закону України  «Про загальну середню освіту», абзацу першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки  життєдіяльності учасників освітнього  процесу в установах і  закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017   № 1669, з метою створення безпечних умов для учнів, вихованців, працівників закладів освіти, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладів, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної; попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників, учнів та вихованців школи-саду.

1.2. Власні порядки школи-саду обговорено на загальних зборах учасників освітнього процесу.

1.4. Пропускний режим – сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території закладу освіти. Пропускний режим в будівлі школи-саду (далі – школа-сад) передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на забезпечення встановленого порядку діяльності школи-саду і визначає порядок пропуску учнів або вихованців, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень.

1.5. Охорона приміщень забезпечується сторожами ЗО, управлінням поліції охорони в Херсонській області (укладено угоду).

1.6. Виконання вимог, що визначаються  Власним порядком  ЗО, є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у ЗО, учнів (вихованців) та  їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях ЗО.

1.7. Власний порядок розміщується на сайті Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради та на стендах у вестибюлі першого поверху будівлі.

1.8. Власні порядки школи-саду  є обовязковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами закладів освіти.

 

2. Порядок проходу в будівлю школи-саду для учнів та  вихованців

 

2.1. Пропускний режим у будівлю школи-саду, а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечують вахтер,  сторож (далі  черговий).

2.2. Учні, вихованці проходять в будівлю через центральний вхід та допоміжні входи у визначені школою-садом години: 7.30 до 18.00.

Під час проведення уроків, вхід до школи-саду контролюється черговим технічним працівником, із обовязковою реєстрацію відвідувачів.

Вихід учнів на подвір’я під час перерви контролюється черговим учителем (згідно із затвердженим режимом роботи школи-саду). 

2.3. Вихід учнів зі школи на уроки фізичної культури, на екскурсії, чи на інші позашкільні заходи відбувається організовано і в супроводі вчителя.

2.4. Учні, що відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються у школу згідно з розкладом занять або в супроводі відповідального за проведення такого заходу.

2.5. Під час канікул учні проходять у школу згідно з планом заходів із учнями на канікулах, затвердженим директором школи-саду, у супроводі вчителя, який проводить захід.

2.6. До школи учні заходять в шкільній формі або в одязі ділового стилю.

2.7. Вихованці дошкільної групи проходять у заклад тільки в супроводі батьків або осіб, що їх замінюють, які передають дітей безпосередньо вихователю, починаючи з 07.30, по закінченню роботи групи, підготовка до прогулянки, прогулянка, бесіди вихователя з батьками - 16.35-17.00.Повернення дітей додому -17.00

 

3. Пропускний режим для працівників ЗО 

3.1. Адміністрація та інші працівники школи-саду знаходяться у приміщенні закладу  відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у заклади згідно з графіком роботи.

3.2. Педагогам рекомендовано приходити до школи-саду за 15-20 хвилин до початку роботи.

3.3.Учителі перших класів приходять до школи з розрахунком часу, необхідного для зустрічі дітей біля входу до школи та супроводу їх до класу.

3.4. Після закінчення занять вчитель виводить дітей до батьків, які їх зустрічають у визначеному  місці.

3.5. Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити чергового сторожа або іншу відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

 

4. Пропускний режим для батьків учнів (вихованців) або осіб, які їх замінюють

4.1. Батьки учнів та вихованців або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі школи-саду через центральний вхід за наявності документа державного зразка, що підтверджує їхню особу. Документ пред’являється в розгорнутому вигляді черговому.

4.2. Батьки або особи, які їх замінюють, реєструються в журналі обліку відвідувачів, де зазначають своє прізвище, ім’я, по батькові, та прізвище педагога або представника адміністрації, до якого вони направляються. В усній формі також повідомляють прізвище, ім’я своєї дитини, клас (групу), в якому вона навчається. Черговий звіряє інформацію батьків або осіб, які їх замінюють, зі списком класу (групи) та з’ясувавши мету приходу, пропускає у приміщення школи-саду або викликає вказаного працівника.

4.3. З педагогами батьки зустрічаються на батьківських зборах, за запрошенням або після уроків, у дошкільній групі – коли забирають дитину додому. І лише в екстрених випадках під час шкільних перерв.

4.4. Педагоги зобов’язані заздалегідь попередити чергового про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

4.5. Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до школи-саду з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами. Сумки необхідно залишити на вахті у чергового і, в деяких випадках за вимогою чергового, надати дозвіл на їхній огляд.

4.6. Прохід до школи-саду батьків з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю, про що чергового інформують заздалегідь.

4.7. У випадках незапланованого приходу до школи-саду батьків учнів (вихованців) або осіб, які їх замінюють, черговий  з’ясовує мету їхнього приходу і пропускає в будівлю школи-саду, погодивши це з адміністрацією закладу та з обов’язковою реєстрацією у журналі обліку відвідувачів.

4.8. Батьки або особи, які їх замінюють, що супроводжують або зустрічають своїх дітей, до будівлі школи не заходять і чекають дітей на подвір’ї школи. В окремих  випадках (негода тощо) проходять до вестибюля або визначеного приміщення школи (не далі поста чергового або в межах його поля зору).

4.9. Для батьків першокласників або осіб,  які їх замінюють, протягом вересня-жовтня встановлюється адаптивний пропускний режим у відповідності до розкладу навчальних занять, котрий обумовлюється окремо класними керівниками на батьківських зборах та відповідним розпорядженням.

 

5. Пропускний режим для відвідувачів школи-саду

 

5.1. Відвідувачі проходять у будівлю школи-саду тільки через центральний вхід.

5.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують школу-сад за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі Журнал).

5.3. Посадові особи, які прибули до школи-саду з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.

5.4. Групи осіб, що відвідують школу-сад для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням адміністрації закладу та за списками учасників і при наданні документа, що посвідчує особу.

5.5. На прийом до директора школи-саду, за попередньою домовленістю або в дні прийому,  відвідувачі пропускаються в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально).

5.6. Для виклику працівника школи-саду або представника адміністрації необхідно звертатися до чергового.

5.7. При відвідуванні школи-саду відвідувач зобов’язаний за проханням чергового надати на візуальний огляд принесені з собою речі,  які викликають підозру,   для недопущення внесення в будівлю школи-саду алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, черговий  затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику  адміністрації школи-саду та діє у відповідності до отриманих вказівок.

5.9.У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із допуском відвідувачів до будівлі школи-саду, черговий діє за вказівками   директора закладу або його заступника.

5.10. Прохід територією школи-саду дозволено лише відвідувачам навчального закладу. Без відповідного дозволу адміністрації  знаходження на території школи-саду та прохід нею  стороннім особам заборонено.

 

6. Пропускний режим для автотранспортних засобів

 

6.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію школи-саду встановлюється дозволом адміністрації закладу.

6.2. Допуск без обмежень на територію школи-саду дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

6.3. Паркування автомобільного транспорту на території школи-саду без дозволу адміністрації заборонено.

 

7. Правила поведінки відвідувачів школи-саду

7.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні школи-саду зобов’язані:

7.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

7.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, учнів (вихованців) та інших відвідувачів ЗО.

7.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників школи-саду.

7.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією,  працівниками школи-саду їх службових обов’язків.

7.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора та в приймальні (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).

7.1.6.  Бережливо ставитися до майна  школи-саду, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу.

7.1.7. При вході до будівлі  школи-саду відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у чергового з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі школи-саду.

7.2. Відвідувачам школи-саду забороняється:

7.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях школи-саду без дозволу на те адміністрації, чергового чи педагога.

7.2.2. Виносити з приміщення школи-саду документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

7.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгоджені з адміністрацією навчального закладу.

7.2.4. Приносити у школу-сад алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.

7.2.5. Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території школи-саду. Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.

7.2.6. Вести розмови з мобільного телефону в усіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюля.

7.2.7. Входити до школи-саду в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також в брудному одязі.

7.2.8. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки школі-саду фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, котрі здійснюють пропускний режим.

7.3. Відповідальність відвідувачів школи-саду за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування школи-саду:

7.3.1. У випадку порушення відвідувачем школи-саду пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження черговим або працівником школи-саду  та може бути відмовлено у пропуску до приміщень закладу.

7.3.2. У випадках скоєння відвідувачами протиправних  дій черговий або адміністрація школи-саду повідомляє про це правоохоронні органи.

7.3.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна школи-саду на винних осіб згідно з чинним законодавством поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

 

8. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння

8.1. Прохід осіб в приміщення школи-саду з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

8.1.1. Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків за наявності службового посвідчення.

8.1.2. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

 

9. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

 

9.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до школи-саду  з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються в будівлю школи-саду за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення, та супроводжуються до директора або заступника директора школи-саду.

9.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території школи-саду, з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються після предявлення документів, котрі підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або заступника директора школи-саду.

10. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території школи-саду

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення (територію) школи-саду для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або завідуючого господарством.

 

11. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

 

11.1. Пропускний режим в будівлю та на територію школи-саду  на період надзвичайних ситуацій обмежується.

11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.

 

12. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів ЗО з приміщень та порядок їхньої охорони

 

12.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів школи-саду  при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок  охорони приміщень розробляються адміністрацією, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної  безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

12.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні школи-саду на видному й доступному для відвідувачів місці.

12.3. Пропуск відвідувачів у приміщення школи-саду припиняється.

12.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації,  забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію школи-саду.

 

13. Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в ЗО

 

13.1. Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму  школи-саду, дотриманням Власного порядку пропускного режиму та правил відвідування школи-саду всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами  покладається на керівника школи-саду.

13.2. Керівник школи-саду наказом призначає відповідальних по закладу за здійснення заходів пропускного режиму та дотримання  норм Власного порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами  відповідно до  розподілу обов’язків.

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

МОЛОДІЖНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-САД І-ІІ СТУПЕНІВ № 40 ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

від 27.06.2018 р.                                                                                             № 128

 

Про затвердження власного порядку організації пропускного режиму та правил відвідування школи-саду

 

З метою створення безпечних умов для учнів, вихованців, працівників школи-саду, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників, учнів, вихованців школи-саду, відповідно до частини першої  статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», абзацу першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Власний порядок організації пропускного режиму та правил відвідування  Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради.

2. Запровадити пропускну систему у школі-саду з 01.09.2018.

3. Розмістити Власний порядок організації пропускного режиму та правил відвідування  Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради на інформаційному стенді у вестибюлі школи-саду.

4. Відповідально за розміщення інформації на сайті Ступнікову Д.І. розмістити  Власний порядок організації пропускного режиму та правил відвідування  Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради на веб-сайті школи-саду.

5 . Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи-саду                                                                       Т.П.Васюніна