Зарахування до закладу  середньої освіти здійснюється на безконкурсній  основі, відповідно до визначеної території обслуговування, згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим Наказом  МОН  України № 367 від 16.04.2018 року.  

УВАГА! Шановні батьки майбутніх першокласників! Прийом документів для зарахування дітей до першого класу проходитиме з 26.04.2021 року по 31.05.2021 року.

 Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти подається до закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня. До  заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації N 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року N 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

Присутність дитини під час подання заяви про її зарахування  не є обов’язковою.

Упродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей заклад освіти оприлюднює з дотриманням Закону України “Про захист персональних даних”на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті школи-саду  список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ.

Зарахування до 5 класу закладу відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу закладу освіти. 

 

Документи, які необхідні для переводу з іншої школи:

заява батьків,

додаток до заяви - згода на обробку персональних даних,

копія свідоцтва про народження дитини,

особова справа учня (учениці),

медична картка, картка щеплень

характеристика учня за попередній ступінь навчання.

Наказ МОН № 367 від 16.04.2018 року

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти