Самооцінювання освітніх та управлінських процесів Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів №40 Херсонської міської ради

за напрямом "Освітнє середовище"

https://docs.google.com/document/d/19zhizLNKOosl6NgdY597tIZQkFvI8Dil/edit?usp=sharing&ouid=102519627407238152249&rtpof=true&sd=true

Освітня програма Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів №40 Херсонської міської ради на 2021/2022 навчальний рік

https://docs.google.com/document/d/1h50NpIRIPj4eF6f0flwyINKCc5UAjpeO/edit?usp=sharing&ouid=102519627407238152249&rtpof=true&sd=true

Умови навчання

Тип закладу –  загальноосвітня школа-сад І-ІІ ступенів

Ліцензований обсяг учнів - 640 осіб.

Фактична кількість учнів на 2021-2022 навчальний рік 80 осіб, вихованців дошкільної групи -20 осіб.

Територія обслуговування- селище Молодіжне, 509 км  - дітей віком від 6 до 15 років - 106 осіб; селищеНаддніпрянське  -  64 особа.

Освітня програма Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради на 2021/2022 навчальний рік розроблена відповідно до Законів України "Про освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середн- ьої освіти, на основі типових освітніх програм:

для 1-4 класів - за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти для початкової школи, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки України 22.02.2018 року, розробленою під керівництвом О.Я.Савченко;

для 5-9-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405 (додаток 1).

      Освітня програма школи окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами.

У школі-саду додаткові освітні  платні полуги відсутні ( відсутні запити батьків).

Мова освітнього процесу - українська.

Вивчення мов - англійська (з 1-го класу).

Повноцінність початкової, базової загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових.

Розподіл годин варіативної складової визначений школою у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, бажанням батьків (згідно проведеного анкетування), кадрового забезпечення та матеріально-технічної бази школи і використана на:

підсилення предметів інваріантної складової (зарубіжної літератури у 6 класі,  алгебри та геометрії у 7,9 класах, природознавства у 5 класі, біології у 6 класі, хімії у 7 класі, інформатики у 5 класі);

запровадження  факультативів ("Психологія спілкування у 5 класі, "Економіка і фінанси у 9 класі);

індивідуальні заняття та консультації у 5-7 класах із зарубіжної літератури. 

У 1-4 класах навчання здійснюється за програмами Нової Української Школи.

Особи з особливими освітніми потребами у закладі відсутні.

У 2021/2022 навчальному році платні послуги не надаються.

Забезпечення умов доступності школи для навчання осіб з особливими освітніми потребами: наявний пандус перед входом до школи.

У школі працює 16 педпрацівників, серед яких 2 вчителів мають вищу та 4 вчителів І кваліфікаційну категорію, одна має педагогічне звання "старший вчитель" і "вчитель-методист". Психологічну допомогу учням, вчителям та батькам надаює практичний психолог.

Забезпечення кадрами - 100%, вакансії відсутні.

 

Кадрове забезпечення закладу

станом на 01.10.2020 року

 

Кількість педагогічних працівників

Із загальної кількості педпрацівників мають освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліста або магістра

Бакалавра

(базову вищу)

З них

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст

 

17

3

4

2

8

6

Вакансії

Учитель інформатики - 9,5 годин.

Вища освіта за профілем. 

Вимоги: знання свого предмету. Уміння спілкуватися з дітьми. Досвід роботи від 1 року. Знання методики викладання, уміння донести матеріал.

Умови роботи: робота за розкладом.

 

СХВАЛЕНО                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

Педагогічною радою                                                              Директор Молодіжної

Молодіжної ЗОШ-саду                                                            ЗОШ-саду І-ІІ ступенів №40                                                 

І-ІІ ступенів № 40                                                                      Херсонської міської ради

Херсонської міської ради                                                       ____________Т.П.Васюніна

Протокол № 1

від 28.08.2020 р.

 

  

Освітня програма

Молодіжної загальноосвітньої школи-саду

І-ІІ ступенів № 40

Херсонської міської ради

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

м. Херсон

 Посилання для перегляду освітньої програми на Google Диск

 https://drive.google.com/file/d/1xt1x13NR9p7_kxozEtn7PkGOHSUB389g/view?usp=sharing