УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

     МОЛОДІЖНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-САД І-ІІ СТУПЕНІВ № 40

                                          ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Мічуріна, 6, сел. Молодіжне, м. Херсон, 73487, тел. (0552) 36-11-36,е-mail shkolacad40@ukr.net

 

                                                               НАКАЗ

 

від  01.09.2021                                                                                     № 157 - о

 

Про заходи щодо виявлення, реагування

на випадки насильства, булінгу (цькування)

і взаємодії педагогічних працівників

із іншими органами та службами.

 

        Відповідно до статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року, Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобіганнята протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року No 658, наказу Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2018 року No 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами», ЗаконуУкраїни від 18.12.2018 No 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 року No 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» та з метою створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства, булінгу (цькування), сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від насильства, та ефективного реагування на факти насильства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Працівникам школи-саду  у роботі щодо виявлення, реагування на випадки насильства, булінгу керуватися «Порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року No 658.

2. Затвердити правила поведінки для здобувачів освіти (додаток 1).

3. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидіюнасильству, булінгу (цькуванню) в школі-саду

                                                                                                               (додаток 2).

4. Затвердити Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки насильства, булінгу (цькування)

                                                                                                          (додаток 3).

5. Затвердити Порядок реагування на доведені випадки насильства, булінгу (цькування) в школі-саду  та відповідальність осіб, причетних до насильства, булінгу (цькування)

                                                                                                               (додаток 4).

6. Призначити уповноваженою особою для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства, булінгу (цькування) та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб, проведення розслідування заступника директора школи з виховної роботи Наталію ГАВАНОВСЬКУ

7. Створити комісію з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) та затвердити її склад (додаток 4).

8. Заступнику директора школи з виховної роботи Наталії ГАВАНОВСЬКІЙ:

8.1. Забезпечити реалізацію інформаційно-просвітницьких заходіві з учасниками освітнього процесу з питань запобігання та протидії насильству, булінгу, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей (згідно з Планом виховної роботи школи).

8.2. Розмістити на інформаційному стенді та на офіційному веб-сайті закладу освіти контактну інформацію уповноваженої особи закладу, організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися y випадку насильства, булінгу.

9. Педагогічним працівникам та господарсько-обслуговуючому персоналу школи-саду у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на насильство, булінг, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною/працівником закладу освіти або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини/працівника школи - саду, передавати уповноваженій особі, а у разі її відсутності –безпосередньо директорові чи заступнику директора інформацію про дитину/працівника з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому.

10. Уповноваженій особі школи - саду Наталії ГАВАНОВСЬКІЙ у разі виникнення підозри щодо насильства, булінгу, жорстокого поводження з дитиною/працівником закладу освіти або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) провести зустрічі з особою, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження, намагатися розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки та надати емоційну підтримку; проявити інтерес, дружелюбність, щирість, теплоту і симпатію, постраждала особа має відчути, що її дійсно чують і розуміють. У процесі розмови, якщо особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.

11. У разі підтвердження виявленого факту насильства, булінгу (цькування) уповноваженій особі школи-саду Наталії ГАВАНОВСЬКІЙ повідомляти практичного психолога Дарію ПАНФІЛОВУ, а їй в свою чергу за потреби скласти план корекційної роботи та здійснювати соціально-педагогічний, психологічний супровід з жертвою та її кривдником, особливо, якщо останнім є інший учень (учні) школи, та у разі необхідності перенаправляти до інших спеціалістів (психотерапевта, невролога тощо).

12. Інформацію про виявлені факти (звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування) вносити до Журналу реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування).

13. Відповідальність за організацію виконання даного наказу покласти на заступника директора школи з виховноїроботи Наталію ГАВАНОВСЬКУ

14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи-саду                                                          Тетяна ВАСЮНІНА

                                                                                                                          Додаток 1

                                                                                   до наказу по школі від                                          01.09.2021 № 157 - о 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Загальні правила поведінки

·         Здобувач освіти приходить до школи за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.

·         Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики та інші одурманюючі засоби й отрути.

·         Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

·         Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.

·         У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи.

·         Здобувач освіти школи повинен виявляти повагу до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

·         Поза межами закладу освіти учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я школи.

·         Здобувач освіти бережуть майно школи, аккуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.

·         До учнів, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

·         Здобувач освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, повинні здати черговому, який знаходиться на першому поверсі закладу освіти.

·         Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.

·         Не дозволяється користуватися плеєром, мобільним телефоном іншими гаджетами на уроках.

·         Здобувач освіти зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

·         На першу вимогу вчителя слід пред’являти щоденник.

·         Щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику, гаджетах.

·         Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг.

 

 

 

                                     Поведінка здобувачів освіти на уроках

·         Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.

·         Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя, піднявши руку.

·         Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

·         Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

·         Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

Поведінка здобувачів освіти на перервах

·         Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:

·         підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

·         вийти з класу, якщо попросить учитель;

·         підкорятися вимогам чергового учня чи учителя.

·         Час перерви – особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.

·         Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і хімічна лабораторії, майстерня, спортзал).

·         Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для ігор.

·         Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.

·         У школі категорично забороняється тютюнопаління.

·         Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

·         На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого классного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

Поведінка здобувачів освіти в їдальні

·         Під час обіду в їдальні належить дотримуватися добросусідських взаємин і поводитися пристойно.

·         Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

·         Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час.

·         Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

·         Учні прибирають посуд після прийому їжі.

·         Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

·         Учні мають право взяти в їдальню принесений з дому сніданок.

·         Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

 

 

 

Рекомендації до зовнішнього вигляду здобувачів освіти

·         До школи здобувачі освіти повинні приходити в одязі, що відповідає офісному стилю.

·         Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

·         Рекомендується не використовувати косметику і не носити прикраси на заняття.

·         Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

·         Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

·         На уроках трудового навчання діти повинні мати робочу форму.

·         На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

Правила поведінкиздобувачівосвітипід час екскурсії

·         Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.

·         Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.

·         У разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи.

·         Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.

·         Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час розведення вогнища.

·         Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.

·         Паління, вживання алкогольних напоїв та купання в річці суворо заборонені.

Обов’язкичергового в класі

·         Чергові призначаються відповідно до графіка чергування в класі.

·         Черговий здобувач освіти здає й приймає клас.

·         Чергові допомагають вчителю підготувати клас до наступного уроку, роблять посильнее прибирання класної кімнати.

·         Під час перерви черговий учень (учні) провітрює клас, допомагає вчителеві розвісити навчальний матеріал для наступного уроку, роздає зошити за проханням учителя.

·         Наприкінці робочого дня чергові учні готують клас для наступного робочого дня.

 

                                                                                               Додаток 3

до наказу по школі від 01.09.2021 № 157 - о

Порядок

подання та розгляду заяв

про випадки булінгу (цькування) у Молодіжній загальноосвітній школі-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради

 

1.Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.

2.Заява подається директору школи відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3.Здобувач освіти, який став свідком булінгу у школі, зобов’язаний повідомити про це вчителя, вихователя, психолога або безпосередньо директора школи-саду.

4.Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити директора про цей факт.

5.  Директор школи-саду  має розглянути звернення.

6. Створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

7. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.

8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор школи-саду повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

9. Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда -Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу  має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.

Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) в  

школі - саду

Звертаємо увагу, що розділ II цього Порядку стосується послідовності дій керівника закладу освіти у разі отримання ним заяви або іншого повідомлення про випадок булінгу (цькування). Якщо керівник закладу освіти отримав заяву, інше повідомлення (інформацію) стосовно булінгу (цькування) учасника освітнього процесу, то відповідно до Закону України «Про освіту» він зобов'язаний її прийняти і реагувати згідно з алгоритмом, визначеним п. 2 розділу II цього Порядку. 

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою 

стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти або інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти. 

У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу. 

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації. 

Варто наголосити, що повідомлення (інформація про випадок булінгу (цькування), отримані керівником закладу освіти в усній формі, мають бути зафіксовані у письмовій формі та зареєстровані відповідно до порядку внутрішнього діловодства. 

Звертаємо увагу, що подання та розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти здійснюються відповідно до законів України «Про освіту» та «Про звернення громадян», зокрема з урахуванням: 

конфіденційності та заборони розголошення відомостей, що містяться у зверненнях про особисте життя громадян без їх згоди та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян (частина друга статті 30 Закону України «Про освіту» та стаття 10 Закону України «Про звернення громадян»); 

заборони переслідування громадян за подання звернення і неприпустимість примушування їх до його подання (стаття 9 Закону України «Про звернення громадян»). 

Діловодство щодо звернень громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. 

No 348 (зі змінами). 

2. Директор школи - саду у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування): 

невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законн 

Іних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування). 

Варто зазначити, що директор школи - саду повідомляє до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України не про доведений факт вчинення булінгу (цькування), а про випадок булінгу (цькування), який став йому відомим із заяви чи повідомлення, оскільки визначення юридичного складу адміністративного правопорушення, не є компетенцією директора, комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти чи інших учасників освітнього процесу, 

У разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) директор школи - саду невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє про отримання ним такого повідомлення територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України (підрозділ ювенальної превенції), а у разі відсутності у територіальному органі поліції ювенального поліцейського - поліцейського, який виконує такі повноваження або керівництво територіального органу поліції за допомогою телефонної лінії 102, на службовий або особистий телефон поліцейського, електронну пошту, месенджери тощо. 

У свою чергу поліція, отримавши інформацію від суб'єктів реагування (у тому числі від керівника закладу освіти) про надходження повідомлення про випадок булінгу (цькування), здійснює належне реагування відповідно до порядку, встановленого законодавством. 

За результатами перевірки інформації, що міститься у повідомленні суб'єкта реагування (у тому числі керівника закладу освіти), поліція визначає чи підтвердився факт булінгу (цькування). У разі не підтвердження факту булінгу (цькування), поліція повідомляє про це керівника закладу освіти та осіб, які були зазначені як сторони булінгу (цькування) у повідомленні до поліції, а у разі підтвердження відповідного факту - діє в межах своєї компетенції у порядку, встановленому законодавством. 

Варто підкреслити, що незалежно від результатів перевірки поліцією інформації, зазначеної у повідомленні про випадок булінгу (цькування), керівник закладу освіти та комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в школі здійснюють реагування відповідно до цього Порядку. 

за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги; 

повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин; 

повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг; 

скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення. 

Зазначені в абзацах другому, четвертому та п'ятому п. 2 розділу II положення цього Порядку визначають механізм комунікації між суб'єктами реагування для належного та своєчасного реагування на повідомлення про випадки булінгу (цькування), а також покликані унеможливими факти приховування таких випадків, що може призвести до трагічних наслідків (самогубство, втеча з дому, більш радикальні дії кривдника через безкарність тощо). Директор школи - саду повинен бути свідомим того, що законні інтереси дитини мають переважати над інтересами збереження бездоганної репутації закладу освіти, а діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти має бути постійним системним процесом, спрямованим на превенцію булінгу (цькування). 

Також звертаємо увагу, що директор школи - саду відповідно до частини п'ятої статті 173-4 КУпАП за неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу за рішенням суду може бути притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку. 

  Додаток 4

до наказу по школі від 01.09.2021 № 157 - о

Порядок

реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу

 

1. Директор школи - саду має розглянути звернення.

2. Директор школи - саду створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

3.Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу  повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

4.Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13(вчинення правопорушень за статтею1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення .

                                               ПОРЯДОК

реагування на випадки булінгу (цькування)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти всіх типів і форм власності, крім тих, які забезпечують здобуття освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти. 

Звертаємо увагу, що механізм реагування на випадки булінгу (цькування) поширюється на всі заклади освіти незалежно від типу і форми власності, де здобувають освіту діти (малолітні особи віком до 14 років та/або неповнолітні особи віком від 14 до 18 років), як одна із обов'язкових сторін булінгу (цькування). 

2. Терміни, використані у цьому порядку, вживаються у таких значеннях: 

кривдник (булер) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу; 

потерпілий (жертва булінгу) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування); 

спостерігачі - свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування); 

сторони булінгу (цькування) - безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності). 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». 

3. Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) учасника освітнього процесу в закладі освіти, є: 

замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка; 

неврівноважена поведінка; агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства; різка зміна звичної для дитини поведінки; уповільнене мислення, знижена здатність до навчання; відлюдкуватість, уникнення спілкування; 

ізоляція, виключення з групи, небажання інших учасників освітнього процесу спілкуватися; 

занижена самооцінка, наявність почуття провини; 

поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації уваги; 

демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу; схильність до пропуску навчальних занять; відмова відвідувати заклад освіти з посиланням на погане самопочуття; 

депресивні стани; аутоагресія (самоушкодження); суїцидальні прояви; 

явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, головний біль, кволість тощо); 

намагання приховати травми та обставини їх отримання; 

скарги дитини на біль та (або) погане самопочуття; пошкодження чи зникнення особистих речей; вимагання особистих речей, їжі, грошей; жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей, які особа бажає зберегти в таємниці; 

наявність фото-, відео- та аудіоматеріалів фізичних або психологічних знущань, сексуального (інтимного) змісту; 

наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей. 

Варто наголосити, що окреслені прояви можуть бути підставою для підозри випадку булінгу (цькування) та слугують додатковим маркером для вчасного виявлення булінгу (цькування). Директору школи - саду варто ознайомити учасників освітнього процесу з цим переліком проявів та наголосити на доцільності вчасно реагувати, не ігнорувати та бути свідомими про можливі наслідки ігнорування, а також звернути увагу на їхній обов'язок повідомляти суб'єктів реагування на випадки про свої підозри, зокрема директора школи - саду. Цей перелік проявів не є вичерпним та може свідчити не лише про наявність випадків булінгу (цькування), а й про інші прояви насильства. 

4. До булінгу (цькування) в закладах освіти належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти. 

Окрім визначених місць, де можуть траплятися випадки булінгу (цькування), випадки булінгу (цькування) між учасниками освітнього процесу, які мали місце в закладі освіти, можуть мати місце поза освітнім процесом в інших місцях, зокрема, на прилеглих до закладу освіти територіях, в мережі Інтернет тощо. Повноваження виявлення і реагування на такі випадки у встановлений законодавством та цим Порядком спосіб відносяться до компетенції суб'єктів реагування, визначених п. 5 цього Порядку. 

Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме: 

умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, 

примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру (ознаки економічного насильства); 

словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи (ознаки психологічного насильства); 

будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток (ознаки сексуального насильства); 

будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів (ознаки фізичного насильства); 

інші правопорушення насильницького характеру. 

Звертаємо увагу, що розкриті в п. 4 ознаки булінгу (цькування) містять, зокрема, ті, що наведені в Законі, та розширено ознаками фізичного, психологічного, економічного, сексуального насильства. Варто також зазначити, що психологічне насильство часто може поєднуватись з іншими формами насильства. У разі наявності відповідних ознак булінгу (цькування) діти, батьки, педагогічні або інші працівники закладів освіти зобов'язані повідомити керівника закладу освіти або інших суб'єктів реагування, наведених в п. 5. Цей перелік ознак не є вичерпним та може включати і інші прояви насильницького характеру, які також не варто ігнорувати. 

Варто також наголосити, що булінгом (цькуванням) вважається діяння, при вчиненні якого не обов'язково повторюється одна форма насильства (лише фізичне чи лише психологічне насильство). Вони можуть бути змішаними (при систематичності), проте відбуватися щоразу по відношенню до однієї і тієї ж особи. 

5. Суб'єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в закладах освіти (далі - суб'єкти реагування) є: 

служба освітнього омбудсмена; служби у справах дітей; центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; органи місцевого самоврядування; керівники та інші працівники закладів освіти; 

засновник (засновники) закладів освіти або уповноважений ним (ними) орган; 

територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України. 

Суб'єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком. 

Послідовність суб'єктів, зазначених у п. 5 розділу І цього Порядку, є випадковою та не відображає пріоритетність або послідовність здійснення повідомлення про випадок булінгу (цькування). 

6. Суб'єкти реагування здійснюють заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти згідно з Планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 26.02.2020 No 293 (зі змінами), спрямований на упорядкування міжвідомчої координації дій суб'єктів реагування, встановлює регулярність інформаційного обміну, узгодження завдань та дій щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) між суб'єктами реагування на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

7. Педагогічні (науково-педагогічні) та інші працівники закладу освіти у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов'язані: 

вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу; 

за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги; 

звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України; 

повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування). 

Звертаємо увагу, що невідкладне припинення небезпечного впливу під час випадку булінгу (цькування) є правом та обов'язком кожного учасника освітнього процесу. Варто пам'ятати, що у разі застосування заходів щодо припинення (втручання, відвернення, перешкоджання, реагування такого впливу слід дотримуватись принципу «пропорційності»: шкода, яка заподіяна у результаті впли (припинення, відвернення), не повинна перевищувати блага, для захисту якого цей вплив застосований. 

 Додаток 5

до наказу по школі від 01.09.2021 № 157 - о

 

              Склад комісії, права та обов'язки її членів

1. Склад комісії затверджує наказом директор школи - саду. Комісія виконує свої обов'язки на постійній основі. 

Звертаємо увагу, що комісія у школі є постійно діючою. Директору школи - саду, незалежно від наявності/відсутності заяв чи повідомлень про випадки булінгу (цькування), обов'язково необхідно створити шляхом видання відповідного наказу комісію з розгляду випадків булінгу (цькування). 

2. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. 

Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п'яти її членів. 

Варто враховувати, що комісія є постійно діючою, а будь-хто із її членів, в тому числі голова, заступник голови, секретар, в окремих випадках булінгу (цькування), які розглядаються комісією, можуть бути кривдником або потерпілим (зацікавленою особою), що створює ситуацію конфлікту інтересів. В таких випадках комісія повинна прийняти рішення про виключення такої особи з її складу, замінивши її для дотримання кворуму під час голосування або покласти виконання обов'язків на одного з членів комісії. Відсторонена особа може залучатись до участі в засіданні комісії у порядку, визначеному абзацом четвертим п. 2 розділу II цього Порядку. 

До складу комісії входять педагогічні (науково-педагогічні) працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) школи, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування). 

Участь інших суб'єктів реагування або їх представників, зокрема поліцейських, радників чи консультантів освітнього омбудсмена, служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді не є обов'язковою, а рішення щодо такої участі приймається за їх спільної згоди. 

Проте співпраця та взаємодія керівника  з іншими суб'єктами реагування є доречною для неупередженого та об'єктивного з'ясування обставин випадку, прийняття необхідних рішень з метою припинення випадку та нормалізації стосунків між учасниками освітнього процесу та сторонами випадку булінгу (цькування). 

Варто також з метою найшвидшого припинення випадку булінгу (цькування) та ефективного застосування заходів виховного впливу налагодити ефективну комунікацію між суб'єктами реагування та обмін інформацією щодо результатів роботи комісії з дотриманням принципів конфіденційності. 

3. Головою комісії є директор школи - саду

Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає перелік питань, що Підлягають розгляду. 

Голова комісії визначає функціональні обов'язки кожного члена комісії. У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії. 

У разі відсутності голови комісії та заступника голови комісії обов'язки голови комісії виконує один із членів комісії, який обирається комісією за поданням її секретаря. 

У разі відсутності секретаря комісії його обов'язки виконує один із членів комісії, який обирається за поданням голови комісії або заступника голови комісії. 

У разі визначення іншого голови чи секретаря комісії необхідно забезпечити відсутність конфлікту інтересів з метою уникнення ситуацій неупередженого з'ясування обставин та прийняття комісією рішення. 

4. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколу засідань комісії. 

5. Член комісії має право: 

ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці; 

подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються; 

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування; висловлювати окрему думку усно або письмово; вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії. 

6. Член комісії зобов'язаний: особисто брати участь у роботі комісії; 

не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб; 

виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов'язками, доручення голови комісії; 

брати участь у голосуванні. 

Звертаємо увагу, що члени комісії повинні бути ознайомлені зі своїми правами та обов'язками, особливо щодо дотримання конфіденційності, про що мають бути письмово поінформовані під підпис. 

 

                                               Порядок роботи комісії

1. Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування); з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг. 

Наголошуємо, що п. 1 розділу IV цього Порядку в повному обсязі визначено мету діяльності комісії. Завдання для досягнення цієї мети в кожному конкретному випадку визначаються на засіданні комісії згідно з розділом IV цього Порядку, та зазначаються у розділі III Протоколу засідання комісії (рішення комісії), а саме щодо: 

потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах; 

заходів для усунення причин булінгу (цькування); заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування); 

рекомендацій для педагогічних (науково-педагогічних працівників закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками; 

рекомендацій для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування). 

2. Діяльність комісії здійснюється на принципах: законності; верховенства права; поваги та дотримання прав і свобод людини; неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування); відкритості та прозорості; конфіденційності та захисту персональних даних; невідкладного реагування; комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування); нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної небезпеки. 

Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних». 

3. До завдань комісії належать: 

збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних представників 

малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування); висновків практичного психолога та соціального педагога (за наявності) закладу освіти; відомостей служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого; інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо); іншої інформації, яка має значення для об'єктивного розгляду заяви; 

Слід наголосити на важливості обов'язкового взаємного обміну інформацією та матеріалами, отриманими у результаті розгляду випадку булінгу (цькування) між суб'єктами реагування. 

розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що обгрунтовують інформацію, зазначену у заяві. 

Виконання зазначеної норми реалізується виключно для досягнення мети, визначеної у п. 1 розділу IV цього Порядку, а також виконання завдань. визначених у абзаці четвертому п. 2 розділу IV цього Порядку. 

У разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що обгрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать: 

оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі із залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (відповідне рішення зазначається в протоколі засідання комісії); 

визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення таких причин (відповідне рішення зазначається в протоколі засідання комісії); 

визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування) (відповідне рішення зазначається в протоколі засідання комісії); 

моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та корегування (за потреби) відповідних послуг та заходів; 

надання рекомендацій для педагогічних (науково-педагогічних працівників закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками (відповідне рішення зазначається в протоколі засідання комісії); 

надання рекомендацій для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування) (відповідне рішення зазначається в протоколі засідання комісії). 

4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова. 

5. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу. 

6. Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує дню засідання комісії, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді. 

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним. 

Звертаємо увагу, що рішення комісії приймаються щодо питань, визначених розділом ІІІ протоколу засідання комісії, що додається до цього Порядку, та спрямовані на досягнення мети, визначеної п. 1 розділу IV цього Порядку. 

8. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії за формою згідно з додатком до цього Порядку, що оформлюється наказом керівника закладу освіти. 

Для забезпечення достовірності протоколу та уникнення можливих довільних тлумачень позиції та висловлень учасників засідання, рекомендується здійснювати аудіозапис засідання комісії, про що необхідно попередити його учасників. 

9. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов'язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб. 

Голові комісії під час залучення до її засідань сторонніх осіб варто довести до їх відома принципи діяльності комісії, зокрема щодо дотримання конфіденційності інформації. 

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право: 

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії; ставити питання по суті розгляду; 

подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються. 

10. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням. 

Варто зауважити, що батьки здобувачів освіти, які стали сторонами булінгу (цькування) згідно з частиною третьою статті 55 Закону України “Про освіту” зобов'язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти. На цьому голова комісії має наголосити під час доведення рішення комісії до відома батьків. 

11. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівникові.

Склад комісії з протидії булінгу:

 

голова комісії – Тетяна ВАСЮНІНА;

члени комісії:

Дарія ПАНФІЛОВА – практичний психолог;

Олена СНАЦЬКА. – заступник директора з НВР;

Наталія ГАВАНОВСЬКА– заступник директора з ВР;Тетяна НІКІТЮК– голова профкому школи;

 Тетяна БУЛИЖИНА – голова батьківського комітету школи – саду ( за згодою)

 

                                                     Затверджую  

                                                                                 Директор школи-саду №40

                                                                                  _______Т.П.Васюніна

 

                                                                     Заходи

щодо попередження булінгу в учнівському середовищу

Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів №40

                                 Херсонської міської ради 

      

                                            Зміст заходу

Строки проведення

 

Відповідальний

 

1

Орієнтовна тематика бесід, годин спілкування:

- Протидія цькуванню,

 -Цькування ( булінг), причини виникнення та наслідки,

-Особливості цькування в школі,

-Протидія цькуванню: покрокова інструкція.

1 раз на місяць

 

Класні керівники 1-9 класів

 

2

Орієнтовна тематика занять:

-          Гендерна соціалізація, ролі та стереотипи:

-          -Соціальна стать,

-           -Статеворольова соціалізація,

-           -Агенти соціалізації,

- Очікування від жінок та чоловіків,

-Як справитися зі стереотипами.

1 раз на місяць

вчитель історії та

правознавства Олег КОСТЮШКО

 

3

Соціальна паспортизація класів: виявлення дітей пільгових категорій та тих, які потребують особливої педагогічної уваги

Вересень

Практичний психолог, класні керівники 1 – 9 класів

 

4

Засідання Ради профілактики правопорушень серед учнів

4 рази на рік

Голова Ради профілактики

 

5

Бесіди з батьками учнів щодо профілактики булінгу та правил спілкування з дітьми, що потерпають від насилля.

Протягом року

Класні керівники 1-9 класів,  практичний психолог

 

6

Визначення соціально – побутових умов життя сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, виявлення негативних та позитивних впливів, проблем, особистісних потреб (за нагальною потребою

Протягом року

Класні керівники 1-9 класів,  практичний психолог

 

7

Ознайомлення шкільної громади з особливостями поширення масових негативних явищ серед учнів загальноосвітніх шкіл та загальноприйнятими у світі поняттями «булінг», «третирування», «цькування» з огляду на розуміння проблеми насильства над дітьми та його видами Створення інформаційних куточків в кожному класі для учнів із переліком організацій, до яких можна звернутися у ситуації насилля та правопорушень.

Протягом року

Класні керівники 1-9 класів, керівник методоб'єднання класних керівників Оксана ПРИТУЛА

 

8

Налагодження співпраці з центром соціальної служби сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, представниками ВНЗ, ЗМІ, позашкільними установами, недержавними організаціями.

Протягом року

Соціальна служба у справах дітей Ювенальна превенція

 

9

Проведення бесід з підлітками з метою профілактики булінгу, виступи провідних спеціалістів у системі профілактичної роботи щодо подолання різноманітних форм агресивної поведінки серед підлітків. Корисні правила-поради для профілактики і подолання кібер-булінгу

Протягом року

Практичний психолог,

 Ювенальні працівники

 

10

Методичні рекомендації щодо формування безпечного освітнього простору, запобігання булінгу та мобінгу в Новій українській школі

Протягом року

Соціально-психологічна служба

 

11

Бесіди з учнями «Права дитини»

Грудень - Січень

вчитель історії та

правознавства Олег КОСТЮШКО

 

12

Консультування вчителів з питань роботи з «дітьми групи ризику» (за запитом)

Протягом року

Практичний психолог Даря ПАНФІЛОВА

 

13

На засіданнях шкільного парламенту розглядати питання щодо протидії булінгу в учнівському середовищу

Протягом року

Педагог-організатор Тетяна ВОЙТКО

 

14

Перегляд фільмів:

         «Чучело»(1983), режисер Ролан Быков — відомий радянський фільм про шкільне цькування, жорстокість і зраду товаришів.

         «Клуб Сніданок»(1985), режисер Алан Хьюз — культовий фільм 80-х років минулого століття про інакшість, молодіжний бунт і підліткові проблеми.

         «Мост в Терабітію»(2007), режисер Габор Чупо. Він піднімає проблеми дорослішання, спроби захиститися від зовнішнього жорстокого світу.

Протягом року

Класні керівники 1-9 класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як побороти булінг: інструкція для дітей, батьків та вчителів

Центр інформації про права людини на основі матеріалів ЮНІСЕФ підготував інструкцію для дітей та дорослих, аби правильно та своєчасно реагувати на прояви цькування.

ЩО ТАКЕ БУЛІНГ ТА ЯКІ ЙОГО ПРИЧИНИ

Булінг– це агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним впливом.

Кривдники можуть знайти безліч причин щоб цькувати дитину: зовнішність, що не вписується у загальноприйняті рамки, поведінка, думки, які не збігаються з думкою більшості, тощо.

Яскравими прикладами булінгує словесні образи, навмисне неприйняття дитини до колективу, шантаж та навіть побиття.

"Успіхи у навчанні, матеріальні можливості та навіть особливості характеру можуть стати основою для булінгу. Крім того, жертвою булінгу може стати також той, кому складно спілкуватися з однолітками, хто поводиться відлюдкувато чи, навпаки,провокативно",– зауважують психологи.

Частіше за все люди, що цькують, вважають, що це смішноі в цьому немає великої проблеми чи трагедії, а також, що дорослі не будуть звертати на це увагу.

ЯК ВІДРІЗНИТИ БУЛІНГ ТА СВАРКУ МІЖ ДІТЬМИ

Булінг супроводжується реальним фізичним чи психологічним насиллям: жертву висміюють, залякують, дражнять, шантажують, б'ють, псують речі, розповсюджують плітки, бойкотують, оприлюднюють особисту інформацію та фото в соціальних мережах.

У ситуації булінгу завжди беруть участь три сторони: той, хто переслідує, той, кого переслідують та ті, хто спостерігають.

Якщо булінг відбувся, він може повторюватися багато разів.

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО ВАШУ ДИТИНУ ПІДДАЮТЬ ЦЬКУВАННЮ

Перше, що треба зрозуміти –діти неохоче розповідають про цькування у школі, а тому не слід думати, що у перший же раз, коли ви спитаєте її про це, вона відповість вам чесно. Тому головна порада для батьків– бути більш уважними до проявів булінгу.

Якщо ваша дитина стала замкнутою, вигадує приводи, щоб не йти до школи, перестала вчитись, то поговоріть з нею. Причина такої поведінки може бути не у банальних лінощах. Також до видимих наслідків булінгу відносять розлади сну, втрату апетиту, тривожність, низьку самооцінку. Якщо дитину шантажують у школі, вонаможе почати просити додаткові гроші на кишенькові витрати, щоб відкупитись від агресора.

Якщо цькуванню піддають вашу дитину, то обережно почніть з нею розмову. Дайте зрозуміти, що вам можна довіряти, що ви не будете звинувачувати її у тому, що вона стала жертвою булінгу.

Розкажіть дитині, що немає нічого поганогоу тому,щоб повідомити про агресивну поведінку щодо когось учителю або принаймні друзям. Поясніть різницю між “пліткуванням” та “піклуванням” про своє життя чи життя друга/подруги.

Такожне слід у розмові з дитиною використовувати такі сексистські кліше, як "хлопчик має бути сильним та вміти постояти за себе", "дівчинка не повинна сама захищатись" та інші. Це тільки погіршить ситуацію.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ТИ СТАВ ЖЕРТВОЮ БУЛІНГУ

Перше і найголовніше правило –не тримати це у секреті. Розкажи друзям, знайомим чи рідним про те, що тебе ображають у школі, цього не слід соромитись.

Інколи допомогти з вирішенням складної ситуації у школі може абсолютно не пов’язана з цим людина: тренер у секції, куди ти ходиш після школи, або вчитель, до якого ти ходиш на додаткові заняття.

Також не слід звинувачувати себеу тому, що тебе цькують. Ми говорили раніше, що кривдникам легко знайти жертву булінгу, адже для цього слід просто якось відрізнятись від оточуючих.

Якщо цькування у школі перетворились зі словесних на фізичні –йди до директора школи або завуча та докладно розкажи їм про це. Також повідом про ситуацію батьків.

Якщо у школі є психолог, то можна сміливо звернутись до нього, щоб відновити відчуття впевненості у своїх силах та зрозуміти, як діяти далі.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ СТАЛИ СВІДКОМ ЦЬКУВАННЯ

Якщо цькують твого друга чи подругу, то одразу звернись до дорослих: вчителя, старших товаришів, родичів, батьків тощо.

Якщо твій друг чи подруга поділилися з тобою, що вони потрапили у ситуацію булінгу, обов’язково говори з ними про це — вони потребують твоєї  підтримки.

У жодному разі не слід приєднуватись до групи, що цькує, та висміювати проблеми свого друга чи подруги.

Якщо ви дорослий, який потерпав від булінгу колись, то не проходьте повз. Спробуйте захистити дитину, яку ображають. При цьому не слід ображати дітей, які цькують, адже деякі роблять це, тому що самі постраждали від насильства (вдома, у спортивній секції, в іншій школі тощо). У таких випадках вони можуть виміщати свій біль через знущання і приниження  слабших за себе.

Деякі діти булять, щоб ловити на собі захоплені погляди оточуючих, а відчуття переваги над іншими приносить їм задоволення. До того ж, нападаючи на когось вони захищаються від цькування. Іноді такі діти дуже імпульсивні і не можуть контролювати свій гнів. У таких випадках справа нерідко доходить і до фізичного насильства.

Спробуйте повідомити про булінг людей зі школи, де це відбувається, або батьків дитини.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ІНШИХ ЦЬКУЄШ ТИ

Зрозумій,булінг– це твої дії, а не твоя особистість. Ти можеш ними керувати та змінювати на краще. Пам’ятай, що булінг завдає фізичного та емоційного болю іншому, а тому подумай, чи дійсно ти цього прагнеш?Деякі речі можуть здаватися смішними та невинними, проте вони можуть завдати шкоди іншій людині.

ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ, ЯКА ЦЬКУЄ ІНШИХ

Ми вже казали, що в ситуації булінгу завжди беруть участь три сторони, а тому, коли ви дізнались про цькування у школі, не слід забувати про тих, хто ображає. Психологи зауважують, що дитині, яка булить інших, увага та допомога потрібна не менше, ніж тій, яка страждає відбулінгу.

Відверто поговорітьз нею про те, що відбувається, з'ясуйте як вона ставиться до своїх дій і як реагують інші діти. Ви можете почути, що "всі так роблять", або "він заслуговує на це". Уважно вислухайте і зосередтеся на пошуці фактів, а не на своїх припущеннях.

Не применшуйте серйозність ситуації такими кліше, як "хлопчики завжди будуть хлопчиками" або "глузування, бійки та інші форми агресивної поведінки — просто дитячі жарти і цілком природна частина дитинства".

Ретельно поясніть, які дії ви вважаєте переслідуванням інших. До них відносяться: цькування, образливі прізвиська, загрози фізичного насильства, залякування, висміювання, коментарі з сексуальним підтекстом, бойкот іншої дитини або підбурювання до ігнорування, плітки, публічні приниження, штовхання, плювки, псування особистих речей, принизливі висловлювання або жести.

Спокійно поясніть дитині, що її поведінка може завдати шкоди не тільки жертві, а й усім оточуючим. І щодалі це заходитиме, тим гірше булінг впливатиме на всіх учасників.

Дайте зрозуміти дитині, що агресивна поведінка є дуже серйозною проблемою, і ви не будете терпіти це в майбутньому. Чітко і наполегливо, але без гніву, попросіть дитину зупинити насильство. Скажіть дитині, що їй потрібна допомога, а тому ви тимчасово триматимете зв'язок з учителями, щоб упевнитись — дитина намагається змінити ситуацію.

Загрози і покарання не спрацюють. Можливо, на якийсь час це припинить булінг, та в перспективі це може тільки  посилити агресію і невдоволення. Буде зайвим концентрувати увагу на відчуттях дитини, яку булять. Той, хто виявляє агресію, як правило відсторонюється від почуттів іншої людини.

Пам'ятайте, що агресивна поведінка та прояви насильства можуть вказувати на емоційні проблеми вашої дитини та розлади поведінки.

 

 

 

 

 

 

Заходи

щодо попередження булінгу в учнівському середовищу

Молодіжної загальноосвітньої школи-саду І-ІІ ступенів №40 Херсонської міської ради

                                            Зміст заходу

Строки проведення

 

Відповідальний

1

Орієнтовна тематика бесід, годин спілкування:

- Протидія цькуванню,

 -Цькування ( булінг), причини виникнення та наслідки,

-Особливості цькування в школі,

-Протидія цькуванню: покрокова інструкція.

1 раз на місяць

 

Класні керівники

2

Орієнтовна тематика занять:

-          Гендерна соціалізація, ролі та стереотипи:

-          -Соціальна стать,

-           -Статеворольова соціалізація,

-           -Агенти соціалізації,

- Очікування від жінок та чоловіків,

-Як справитися зі стереотипами.

1 раз на місяць

вчитель історії та

правознавства

3

Засідання Ради профілактики правопорушень серед учнів

4 рази на рік

Голова Ради профілактики

4

Бесіди з батьками учнів щодо профілактики булінгу та правил спілкування з дітьми, що потерпають від насилля.

Протягом року

Класні керівники Практичний психолог

5

Ознайомлення шкільної громади з особливостями поширення масових негативних явищ серед учнів загальноосвітніх шкіл та загальноприйнятими у світі поняттями «булінг», «третирування», «цькування» з огляду на розуміння проблеми насильства над дітьми та його видами Створення інформаційних куточків в кожному класі для учнів із переліком організацій, до яких можна звернутися у ситуації насилля та правопорушень.

Протягом року

Класні керівники, керівник методоб'єднання класних керівників

6

Налагодження співпраці з центром соціальної служби сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, представниками ВНЗ, ЗМІ, позашкільними установами, недержавними організаціями.

Протягом року

Соціальна служба у справах дітей Ювенальна превенція

7

Проведення бесід з підлітками з метою профілактики булінгу, виступи провідних спеціалістів у системі профілактичної роботи щодо подолання різноманітних форм агресивної поведінки серед підлітків. Корисні правила-поради для профілактики і подолання кібер-булінгу

Протягом року

Шкільний психолог

 Ювенальні працівники

8

Методичні рекомендації щодо формування безпечного освітнього простору, запобігання булінгу та мобінгу в Новій українській школі

Протягом року

Соціально-психологічна служба

9

Проведення зустрічей, круглих столів, диспутів, годин відкритих думок, конференцій для неповнолітніх зі шкільними офіцерами поліції, спеціалістами правоохоронних та кримінальних відділів поліції, служб соціального захисту, медичних установ та інших зацікавлених організацій на тему «Ми - за життя без насильства», «Права та обов'язки школярів» тощо.

Протягом року

Правоохоронні органи Шкільні офіцери

10

Консультації щодо ознак насилля по відношенню до їх дитини і рекомендації, що робити в такій ситуації.

Протягом року

Шкільний психолог

11

На засіданнях шкільного парламенту розглядати питання щодо протидії булінгу в учнівському середовищу

Протягом року

Педагог-організатор

12

Перегляд фільмів:

·         «Чучело»(1983), режисер Ролан Быков — відомий радянський фільм про шкільне цькування, жорстокість і зраду товаришів.

·         «Клуб Сніданок»(1985), режисер Алан Хьюз — культовий фільм 80-х років минулого століття про інакшість, молодіжний бунт і підліткові проблеми.

·         «Мост в Терабітію»(2007), режисер Габор Чупо. Він піднімає проблеми дорослішання, спроби захиститися від зовнішнього жорстокого світу.

·         Проект«Задира»(2011), режисер Лі Хірш. Телевізійний проект, в якому автори досліджують життя п’яти американських школярів та їх родин впродовж навчального року і намагаються розібратися в причинах виникнення булінґу.

·         «Володар мух»(1963), режисер Пітер Брук. Це екранізація відомого роману Вільяма Джеральда Голдінга, якийтакож рекомендуємо для читання. Група підлітків опиняється на острові, вони намагаються вижитита обирають різні стратегії для цього, що розколює групу і призводить до трагедії.

·         «Говори»(2004) режисерка Джессіка Шарзер — історія про те, як популярна учениця зазначє цькування. Фільм досліджує табуйовані теми, булінґ.

·         «Чудо» (2017) режисер Стівен Чбоскі.Фільм про роль батьків у ситуаціях, коли їх дитиназазнає цькування, про особливу дитину і способи вирішення конфліктів у навчальному закладі.

·         Серіал«13 причин чому»(1-2 сезони), автор Брайан Йоркі — гучний серіал про причини самогубства молодої дівчини — школярки.

Протягом року

Класні керівники

 

 

 

До уваги батьків і учнів

            З метою забезпечення комфортних і безпечних умов навчання, створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації,  працює Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей звертатися за скороченими телефонними номерами:

1578 з питань протидії торгівлі людьми;

- 1588 з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.

Національної безкоштовної гарячої лінії  з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів Представництва Міжнародної організації з міграцій (МОМ) в Україні 0 800 505 501 (безкоштовно зі стаціонарних) 527 (безкоштовно з мобільних).

Національної дитячої “гарячої “лінії 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного) та Національної «гарячої» лінії з попередження насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації  0 800 500 335 або 116 123 (для дзвінків з мобільного) Громадської організації «Ла Страда-Україна».

Гарячої лінії Херсонського обласного штабу з питань запобігання булінгу,   що  функціонує  у   робочі  дні  тижня з 9.00  до 17.00 тел. 49 20 01,    0 99 32 87 515 (для дзвінків з мобільного)

 

 

 

    У рамках Всеукраїнської акції « 16 днів проти насильства» у Молодіжній загальноосвітній школи – саду І –ІІ ст. № 40 Херсонської міської ради учнями  5 -8 класів переглянуто відеоролик « Розірви коло». Після перегляду класні керівники разом з учнями обговорили своє відношення до домашнього та гендерно зумовленого насильства і зробили висновок, що немає виправдань насиллю при будь – яких обставинах.

 

 

     До Молодіжної  загальноосвітньої  І-ІІ ступенів школи-саду № 40 Херсонської міської ради  завітали шкільні офіцери. Вони провели заняття для учнів трьох вікових категорій: 1-4, 5-6, 7-8 класів.

 

    Заняття пройшли  у формі бесід, з використанням презентацій та відеороликів, під час яких застосовувалися різні інтерактивні методи, які мали на меті донести учням цікаву та важливу інформацію у сфері права, вирішення конфліктів з однолітками, булінгу, виходу із небезпечних ситуацій тощо.


13.05.19 до Молодіжної ЗОШ-саду І-ІІ ступенів № 40 Херсонської міської ради завітали шкільні офіцери поліції Грибко В.В та Луняка І.О., які провели співбесіду з учнями 5-7 кл щодо булінгу в дитячому середовищі. Учні жваво задавали питання стосовно наслідків і покарання за насилля.

     Змістовна і доступна лекція зворушила дитячі серця і учні замислилися над своєю поведінкою. 


Міністерство юстиції України пояснило, як штрафуватимуть за цькування дітей. 

18 грудня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)".

Ми вже детально пояснювали, що це означає та як він діятиме.

Відтепер вчинення булінгу неповнолітньої чи малолітньої особи буде каратися штрафом від 850 до 1700 грн або громадськими роботами від 20 до 40 годин.

Знущання, вчинені повторно упродовж року після або групою осіб каратимуться штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин.

У разі цькування неповнолітніми від 14 до 16 років, відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють.

До них застосовуватимуть покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Окремо передбачена відповідальність за приховування фактів булінгу.

Якщо керівник закладу освіти не повідомить поліцію про відомі йому випадки цькування серед учнів, його оштрафують на суму від 850 до 1700 грн або призначать виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.

Адміністративну відповідальність вчителів за приховування випадків булінгу закон не передбачає.

ЯК ПРИТЯГУВАТИМУТЬ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ?

Після того, як повідомлення про вчинення булінгу надійшло до органів правопорядку, підрозділи поліції у справах неповнолітніх складають протокол про вчинення адміністративного правопорушення.

Після цього справа передається на розгляд до відповідного суду або судді за місцем вчинення правопорушення.

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення та призначають вид і розмір покарання.

Строк розгляду справи судом – 15 днів з для отримання ним протоколу про адміністративне правопорушення та матеріалів справи.

Доказами у справах про факти цькування можуть бути:

·         поясненя особи, яку притягують до відповідальності,

·         пояснення потерпілого та свідків,

·         висновок експерта (якщо в результаті вчинення правопорушення була завдана фізична чи психологічна шкода),

·         речові докази у вигляді зіпсованих особистих речей постраждалого,

·         письмові документи,

 

·         матеріали листування, в тому числі – переписки в соціальних мережах, відео-матеріали, на яких зафіксовано процес цькування.

 

 

 

Формы травли[править | править код]

Существует две основные формы травли:

 • Психологическая форма травли — это угрозы, насмешки, клевета, изоляция и т. д.
 • Физическая форма — толчки, побои, прочие насильственные действия, порча имущества жертвы и т. д.; иногда бывает с использованием оружия.

На использование форм травли влияет возраст участников (травля у детей мягче, чем у подростков) и пол (мужчины чаще используют физическую форму, а женщины — психологическую).

В последнее время возникла и интернет-травля (кибербуллинг) — травля через Интернет, электронную почту, SMS и т. д.

Дедовщина в армии также представляет собой форму травли[1].

Жертвы травли в школе[править | править код]

Жертвами травли в школе чаще всего становятся[1][2]:

 • двоечники;
 • круглые отличники;
 • любимчики учителей;
 • физически слабые дети;
 • дети, гиперопекаемые родителями;
 • ябеды;
 • дети учителей;
 • страдающие заболеваниями, выделяющими их из коллектива;
 • не имеющие современных электронных новинок или же имеющие самые дорогие из них, недоступные другим детям;
 • вундеркинды;
 • дети с нетривиальным, отличающимся от стандартного, мировоззрением («белые вороны»);
 • дети плохо обеспеченных (бедных) родителей;
 • представители национальных меньшинств;
 • представители сексуальных меньшинств.

Есть случаи, когда жертвами травли становились учителя[1].

Объединяет всех жертв одна черта: чаще всего объектами издевательств становятся дети и подростки, обладающие повышенной чувствительностью, показывающие свою «слабость» (страх, обиду или злость). Их реакция соответствует ожиданиям агрессоров, рождая искомое ощущение превосходства[3].

Мальчики чаще являются жертвами и инициаторами школьной травли. Методы травли отличаются в зависимости от пола жертвы: мальчиков чаще бьют, а про девочек одноклассницы, как правило, распускают порочащие слухи[1][4].

По мнению педагога-психолога Людмилы Петрановской, «это иллюзия, что для <роли козла отпущения> надо быть каким-то особо ненормальным. <…> В общем и целом причина травли — не в особенностях жертвы, а в особенностях группы. Один и тот же ребёнок может быть изгоем в одной группе и своим в другой. Или перестать быть изгоем в той же самой за короткий срок, скажем, после смены классного руководителя»[5].

Последствия травли[править | править код]

В травле есть три роли: жертва, агрессор и свидетель. Негативные последствия травли, как отмечают психологи, возникают у всех трёх групп участников травли[1].

Самые тяжёлые последствия травли проявляются у жертвы. Чаще всего травля приводит к тому, что жертва теряет уверенность в себе. Также это явление может приводить к разной тяжести психическим отклонениям, а также психосоматическим заболеваниям, и может выступить причиной самоубийства[1]. В этом случае важно объяснить человеку, что его травят, и показать, как действовать в сложившейся ситуации.

Страдают свидетели, получая опыт бессилия перед властью толпы и стыда за своё слабодушие, поскольку не решился вступиться и поддерживал травлю из страха самому оказаться жертвой[5].

Опыт насилия деструктивен и для личности агрессора. Этот опыт приводит к огрублению чувств, отрезанию возможностей для тонких и близких отношений, в конечном итоге — к деструктивным, асоциальным чертам личности[5]. У него разрушаются механизмы формирования близости с другими людьми, ему труднее создать доверительные и теплые отношения с партнёрами и родственниками, в том числе собственными детьми. В отдельных случаях доведённая до отчаяния жертва может попытаться отомстить обидчику путём нанесения тяжких травм[6].

https://www.youtube.com/watch?v=_9v1HODdIFs

https://www.youtube.com/watch?v=Gp03qoO1kH4